Kako naj preživi 300.000 Slovencev, ki “prebirajo” dnevni denar, da preživijo mesec! Pa še dodatek za delovno aktivnost bi ukinila Vlada RS!

Foto: Pixabay

Kako preživeti dan? S tem vprašanjem se dnevno ukvarja skoraj 300 tisoč Slovencev, ki zaradi draženja produktov in storitev vse bolj tonejo v še večjem in brezizhodnem pomanjkanju.

Relativno revščino izražamo s stopnjo tveganja revščine, podatke pa zbira in izračunava SURS (Statistični urad RS)

Relativno revščino izražamo s stopnjo tveganja revščine, ki pove, kolikšen delež ljudi v državi živi v gospodinjstvih, katerih neto razpoložljivi dohodek je nižji od praga tveganja revščine (znaša pa manj od 662 EUR/odraslega člana gospodinjstva). Lahko tudi povemo, da so relativno revni tisti ljudje, ki si zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti načina življenja, ki je običajen za družbo, v kateri živijo. Po podatkih SURS je v Sloveniji v letu 2018 z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo 13,3 odstotka ali 268.000 ljudi. V letu 2019 se pričakujejo dodatne zaostritve, v kolikor bo sprejet predlog Vlade RS, da se ukine dodatek za aktivnost. Slednji ukrep naj bi dodatno pod prag revščine pahnil več kot 4600 družin, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno. 

V letu 2019 se pričakujejo dodatne zaostritve, v kolikor bo sprejet predlog Vlade RS, da se ukine dodatek za aktivnost. Slednji ukrep naj bi dodatno pod prag revščine pahnil več kot 4600 družin, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno.

Uredništvo