Kako se bo (v grobem) polnil in kako praznil državni proračun v letu 2020!

Foto: gov.si

Državni proračun za leto 2020 je “težak”  10,77 MILIJARDE EUR, načrtuje pa se za 10,36 MILIJARDE EUR odhodkov. Proračunski presežek se zato načrtuje v višini 415 MIO EUR oz. 0,8 % BDP.

Proračunski prihodki iz naslova DDV, trošarin, dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in prejeta sredstva iz proračuna EU

Največji kupček v državni proračun prinese DDV (davek na dodano vrednost) in sicer je za leto 2020 načrtovan v višini 4,19 milijarde evrov. Drugi največji znesek predstavljajo pobrane trošarine, Vlada RS pa jih načrtuje za 1,53 milijarde evrov. Sledi “kupček” pobrane dohodnine, ki znaša 1,36 milijarde evrov, davek od dohodkov pravnih oseb 1,11 milijarde evrov ter sredstva, prejeta iz Evropske unije v višini 1,07 milijarde evrov.

Kako in za kaj bomo v letu 2020 trošili

Za izobraževanje in šport država načrtuje porabo v višini 1,9 milijarde evrov, za socialno varnost 1,2 milijarde evrov, za investicije (vključno s sofinanciranjem občinskih projektov) nekaj več kot 1,1 milijarde evrov, skoraj milijardo evrov pa bo iz državnega proračuna primaknjeno v pokojninsko blagajno (za skupaj 600.000 upokojencev potrebujemo 5 milijard evrov).

Za zagotavljanje notranje varnosti bo država namenila 983 milijonov evrov, za delovanje sodišč in tožilstev, izvrševanje kazenskih sankcij ter povečanje učinkovitosti pravosodja pa še dodatnih 317 milijonov evrov. 393 milijonov evrov je v letu 2020 namenjenih za znanost in 193 milijonov evrov za spodbujanje konkurenčnosti in podjetništva. Za okolje in okoljsko infrastrukturo bo država namenila 273 milijonov evrov, za plačilo obresti od najetih kreditov pa bo v letu 2020 namenjenih 751 milijonov evrov.

Država med drugim tudi predvideva, da bo gospodarska rast v letu 2020 znašala 3 % in, da bo uspela zmanjšati dolg države na 66,3 % BDP. Spomnimo, da dolg države na dan 31.12.2018 (zadnji uradni podatki SURS) znaša 32.223 MIO EUR (70,4 % BDP) in se je vseskozi povečeval. Za primerjavo je leta 2012 znašal 19.418 MIO EUR. Slovenija je 17 najbolj zadolžena država v EU (med državami članicami), najmanj zadolžena ( 8,4 % BDP) je Estonija, najbolj (181,1 % BDP) pa Gerčija.

Uredništvo