Kako vroče bo danes na seji Občine Radenci?

Foto: radenci.si

Danes bo znano ali bodo svetniki Občine Radenci sprejeli proračun ali ga bo župan moral ponovno “zavrteti” v prvem branju.

Občina Radenci namreč danes sklicuje 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Radenci, vroče pa bo od 17.00 uri naprej. Kako se bodo svetniki odločili pri točki 6. dnevnega reda, ko bodo obravnavali Predlog odloka o proračunu Občine Radenci-prva obravnava?

Kako se bodo svetniki odločili pri točki 6. dnevnega reda, ko bodo obravnavali Predlog odloka o proračunu Občine Radenci-prva obravnava

Sicer pa bodo svetniki med drugim odločali tudi o predaji gospodarske javne  infrastrukture v “roke” (najem) Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., imenovali predstavnike v Svet zavoda OŠ Kapela ter se seznanili s programom glede ravnanja različnih odpadkov ter programom urejanja in čiščenja javnih površin.

Uredništvo