Potrdili so mandate svetnikom in županu

Včeraj ob 17.00 uri se je v veliki sejni sobi Občine Beltinci sestal novoizvoljeni Občinski svet Občine Beltinci. Župan Marko Virag je bil na volitvah za župana edini kandidat, tako da na čelu občine ne bo sprememb.

(foto:M.Z.)

V Občinski svet Občine Beltinci so bili izvoljeni: Metka Lipič Baligač, Igor Adžič, mag. dejan Klemenčič, Leon Sreš, Ivan Zajc, Jasmina Jakob in Igor Bakan (SKUPAJ DELAMO), Roman Činč, Aleš Poredoš, Željko Ritlop (Gibanje Svoboda), Franc Kovač, Miran Maučec, Jožef Erjavec (Slovenska demokratska stranka), Jožef Ferčak, Janez Koštric (Nova Slovenija – Krščanski demokrati), s po enim mandatom pa bo stranko Levica zastopal Tomaž Rous, Slovensko ljudsko stranko Bojan Glavač in Socialne demokrate Primož Ozmec. Predstavnik romske skupnosti je ponovno Dušan Horvat.

(foto:M.Z.)
Valerija Mes Forjan (foto: M.Z.)

Sejo je vodil najstarejši svetnik Jožef Erjavec. Po ugotovljeni prisotnosti je predsednica občinske volilne komisije Valerija Mes Forjan predstavila Poročilo občinsko volilne komisije, število mandatov in podroben izračun glasov pa je predstavil tajnik volilne komisije Štefan Činč. Imenovana je bila še mandatna oz. verifikacijska komisija, ki je oblikovala poročilo in svetnikom predlagala potrditev mandatov svetnikov, za tem pa še sklep o ugotovitvi izvolitve župana.

 

Po slovesni prisegi župana so imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo kot stalno delovno telo Občinskega sveta Občine Beltinci v prihodnjih dneh obravnavala sestavo ostalih delovnih teles občinskega sveta. Komisijo sestavljajo Miran Maučec (predsednik), Igor Adžič, Dejan Klemenčič, Aleš Poredoš in Jože Ferčak.

Župan Marko Virag je v svojem nagovoru čestital izvoljenim svetnicam in svetnikom. Izrazil je željo po tvornem sodelovanju v dobrobit vseh občanov. Napredek občine v preteklem mandatu je dokaz, da je s sodelovanjem vseh svetnikov in občinske uprave mogoče veliko doseči, zato je prepričan, da bo ob koncu tega mandata napredek še bolj očiten.

M.Z.