KMETIJSTVO – prihodnost Pomurja ali izumrtje?

Drži trditev, da v kolikor se nebo spremenil odnos, predvsem države (Vlada RS in Ministrstvo za kmetijstvo, bo to v prihodnosti izumrlo.

Zavedati se moramo, da je kmetijstvo ena izmed najpomembnejših panog Pomurja, ki mnogim omogoča preživetje. Ne dolgo nazaj je skoraj vsaka hiša na podeželju v Pomurju imela nekaj obdelovalne zemlje in živino. Ljudje so pridelali kmetijske proizvode, ki so jih porabili za »domače« namene oz. so jih prodali, kar jim je predstavljajo dodaten vir zaslužka. Ampak je žal prevladalo mišljenje, da je bolje opustiti »malo kmetijo«,( t.j. kmetija z nekaj obdelovalne zemlje, nekaj glav živine, »skromno« mehanizacijo) in kmetijske proizvode kupiti v trgovinah, pa čeprav so ti iz drugih kontinentov sveta. Kaj pa vsebujejo ti proizvodi? So neoporečni? Dejstvo je da so oporečni.

Potrebno se je vprašati, ali smo dovolj dobro ozaveščeni, da je domača lokalno pridelana hrana, zrasla na Pomurskih ravnicah boljša in neoporečna. Hkrati z uporabo le-te pa podpiramo lokalne pridelovalce, kar je izjemnega pomena za obstoj marsikatere še delujoče kmetije . Tega se je potrebno zavedati, zato je pomembno, da z nakupom domače pridelane hrane podpiramo obstoj pomurskih kmetov, žal je preveliko krat odločilen dejavnik cena pridelka/proizvoda, ki je izredno neugodna za same pridelovalce.

Upajmo, da bodo v prihajajočem letu uslišane »želje« kmetovalcev, brez katerih si preživetja niti predstavljati ne moremo.