Kmetje pozor, lahko pridete do nepovratnih sredstev!

Foto: fb
Kmetje izkoristite možnost, Objavljen je namreč 3. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin.
Objavljen 3. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin, je objavo delil Franc Breznik.
Morda je slika naslednjega: žival, trava in drevo
📝Ministrstvo je v Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Razpisanih je 600.000 evrov nepovratnih sredstev.
🎯 Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.
👉 Potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410 ‑ zemljišče v zaraščanju, 1500 ‑ drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd.
Uredništvo