Tudi v Murski Soboti so se na dvorišču Kmetijsko gozdarskega zavoda zbrali kmetje, ki protestirajo proti kmetijski politiki. Organizator shoda je Sindikat kmetov Slovenije, protestirajo pa zaradi različnih zahtev do kmetov in perečih težav v kmetijstvu. Ob 14. uri so predstavili svoje zahteve. Po  grobi oceni jih je bilo v Murski Soboti okrog 150 kmetov, v celem Pomurju pa med 300 in 400.

Franc Küčan (foto:M.Z.)

Predstavili so osem zahtev, ki so jih poslali vladi, predsednici države in vsem pristojnim ministrstvom. Od njih zahtevajo, da jih v roku desetih dni povabijo na razgovore, v nasprotnem primeru bodo protestne aktivnosti stopnjevali.

Kmečki protest v Murski Soboti (foto:M.Z.)

Zahteve slovenskih kmetov so:

  • Da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, Uredbe za območja Natura 2000, habitatne direktive, povečanje območij občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirana iz strani neresornih ministrstev in institucij. Okoljske omejitve onemogočajo kmetovanje.
  • Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, (da bo Slovenija primerljiva ostalim državam).
  • Zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetu, uporabni in izvedljivi ter trajnostni.
  • Zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Ne pristajamo več samo na sodelovanje in seznanitev, temveč zahtevamo, da se naše predloge in stališča upošteva,
  • Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta – ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam.
  • Stop novim davkom! Saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij (preteči nepremičninski davek in obdavčitve neposrednih plačil – OMD, socialnih transferjev, povečanje bonitetnih točk kmetijskih zemljišč, katastrski doohodek…).
  • Zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.
  • Zahtevamo, da se kmetijstvu namenja sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.

Ministrica Šinkova zagrozila kmetom

Ministrica Šinkova je ob tem dejala, da kmete razum, a da se vsega ne da urediti preko noči. Je zato zagrozila kmetom?

M.Z.