V Kulturnem domu Beltinci je 13. septembra potekala predstavitev projekta “Kolesarjem prijazni ponudnik”
Namen projekta Kolesarske verige na podeželju, ki ga je predstavil Andrej Zalokar, je spodbujanje trajnostne mobilnosti s širjenjem sistema izposoje koles v Sloveniji. Predstavitev je organizirala Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podpira EU.
Namen in cilji projekta so posodobitev in uskladitev obstoječih sistemov certificiranja kolesarske ponudbe v Sloveniji, izbira kategorij kolesarske ponudbe in izbira vsebin v okviru standardov, model standardov na nivoju DESTINACIJE in vzpostavitev mreže ponudnikov na celotnem območju Republike Slovenije.

V mrežo ponudnikov so s področja nastanitev ključeni nastanitveni hoteli, hostli, apartmaji, kmečki turizmi, gostilne, restavracije, kampi, vinotoči, izletniške točke in ponudniki izposoje in servisi koles.

Trenutno je, kot „zainteresiran ponudnik“ v sistem prijavljenih 75 različnih ponudnikov, od tega33  ponudnikov nastanitev, 4 kampi, 10 gostišč, 11 destinacij, 8 agencij in 9 servisnih služb. S projektom želijo mrežo dopolniti in turistom na kolesih v celotni Sloveniji omogočiti pregled nad kvalitetno mrežo z izdelano klasifikacijo.

M.Z.