Končno Mercator center na “zgodovini Potrošnika”. Toda, načrti gradnje iz leta 2008 so se močno spremenili (prikazujemo razliko)

Končno Mercator center, toda daleč od prelepega objekta iz leta 2008!

Jeseni bo stekel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, vrednost investicije pa pri “najboljšem sosedu” ocenjujejo na 7 MIO EUR, tako Luka Jurkovič, pomočnik predsednika Mercatorjeve uprave za področje nepremičnin

Končno so se lastniki skupine Mercator prebudili in nakazali, da se v Murski Soboti lahko nadejamo gradnje Mercator centra med Ulico arhitekta Novaka, Slovensko, Slomškovo ter Gregorčičevo ulico. Toda, sporočilo za javnost, da so v fazi projektiranja, nakazuje, da so opustili namero po vzpostavitvi že predstavljenega odličnega centra v letu 2008, katerega gradnja je bila načrtovana v letu 2009. Takrat je vodstvo Mercatorja sprejelo zavezo, da kot investitor sklene z občino pogodbo o komunalnem opremljanju, v kateri bo opredeljen obseg del pripadajoče javne infrastrukture in način plačila komunalnega prispevka, kar je praksa tudi v drugih slovenskih občinah. Tako predstavlja “najboljši sosed” projekt danes!

Skupna površina Mercatorjevega trgovskega centra obsega približno 4.350 m2, v sklopu projekta pa je poleg parkirišča predvidena še ureditev zunanjih zelenih površin, površin za pešce in kolesarskih stez ter otroško igrišče. Predviden je še večji samopostrežni market s prodajno površino pribl. 2.500 m2, ki bo ponujal širok izbor živil in življenjskih potrebščin. Ponudbo bodo dopolnjevali še kavarna in sklop najemniških lokalov različnih velikosti v skupnem obsegu 925 m2

Tako pa je “najboljši sosed” predstavil projekt v novembru leta 2008

“Novi Mercator center se bo razprostiral na več kot 13.000 m2, skupna površina novozgrajenega objekta pa bo preko 11.000 m2. Poleg hipermarketa bo v kompleksu še Intersport, Modiana, drogerija Beautique in približno 21 najemnikov lokalov. Južni del objekta bo nadgrajen z dvema nadstropjema, kjer bodo pisarne za oddajo v najem, kupcem pa bo na razpolago 356 parkirnih mest v garaži v kleti objekta. »Na lokaciji sedanjega centra Pleso bomo razvili Mercator center tehnike, za lokaciji Šoping in Blagovnica pa bomo proučili tržno analizo in se odločili glede na povpraševanje kupcev,« so pojasnili takrat v Mercatorju.

Sicer pa se je takrat odlično pogajal takratni župan Štihec. Tako, kot je recimo rondo pri sedanjem gostišču Nona izgradil Merkur, je bila podobna zahteva takrat še za Mercator.

»Zahteva Mestne občine Murska Sobota je, da se kompleks med Arhitekta Novaka, Slomškovo, Slovensko in Gregorčičevo ulico celovito rešuje in ne samo navznoter, kar pomeni tudi cestno povezavo na obrobju,« takrat Štihec. Mercator bo kot investitor sklenil z občino pogodbo o komunalnem opremljanju, v kateri bo opredeljen obseg del pripadajoče javne infrastrukture in način plačila komunalnega prispevka, kar je praksa tudi v drugih slovenskih občinah.”

Kaj pa danes pogajalski uspeh Jevška?