Krajevna skupnost Krog gostila poslanca Državnega zbora Franca Breznika!

Povabilu Krajevne skupnosti Krog se je v minulem tednu (20.1.) prijazno odzval poslanec Državnega zbora Franc Breznik.

Foto: B.P.

Uvodoma Erika Vogrinčič, predsednica KS Krog, predstavila Krajevno skupnost in težave, s katerimi se njen kraj sooča

Predsednica Krajevne skupnosti, Erika Vogrinčič, se je uvodoma poslancu DZ Brezniku zahvalila za obisk in izrazila zadovoljstvo, da so se povabilu množično odzvali vaščani Kroga, drugi občani Občine M. Sobota in tudi krajani iz drugih občin. Vogrinčičeva je izpostavila nekaj ključnih težav, s katerimi se njena vas sooča, predvsem to, da kar 3/4 mladih domačinov primerne zaposlitve ne najde “doma”, ampak v sosednji Republiki Avstriji. Pri tem se je vprašala, kje je pristal denar iz Pomurskega zakona, ki je bil namenjen ravno zato, da bi Pomurje naredilo pomemben napredek na področju reševanja brezposelnosti. “Zakaj se ne vodi posebna evidenca glede aktivnega prebivalstva, ki bi bila odraz dejanskega stanja med zaposlenimi Pomurci “doma” in tistimi, ki dnevno “migrirajo” na delo v tujino.”

“Zakaj se ne vodi posebna evidenca glede aktivnega prebivalstva, ki bi bila odraz dejanskega stanja med zaposlenimi Pomurci “doma” in tistimi, ki dnevno “migrirajo” na delo v tujino”

Predsednica KS je poslanca seznanila tudi s, po njenem spornem zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je za sabo “potegnil” tudi občinske odloke, ki bodo v tej obliki KS-om brez plačila odvzele premoženje (mrliške vežice). Kot je še povedala, se vaščani vasi Krog s tem ne strinjajo, saj so mnogi nastajali z denarjem pa tudi prostovoljnim delom vaščanov. Ker pa je poslanec Breznik tudi predsedujoči Odboru DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je “odprla” še razpravo o njegovem pogledu na sedanje in prihodnje kmetijstvo.

Breznik o Pomurskem zakonu: “Mnoga podjetja, tudi iz Ljubljane, so si odprla “kaslc” v Pomurju samo zato, da so prišla do denarja iz t.i. mehkih vsebin”

Breznik je izpostavil težave zakona o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010-2015 (in je bil pozneje podaljšan do konca leta 2019), ki je ravno na tleh Pomurja odprla mnoge afere in kljub dokazom o prijateljskem razdeljevanju sredstev ni prišlo do sodnih epilogov. Slušatelje je pri tem spomnil, da je skozi poslansko vprašanje v zvezi z učinki zakona o razvojni podpori Pomurju ugotovil, da je Pomurje leta 2014 imelo za dobrih 400 manj aktivnih zaposlenih, kot pred uveljavitvijo zakona v letu 2009. Slednje je dokaz in pokazatelj, da so (pre)mnogi svojo zaposlitev poiskali v Avstriji, zakon pa ni prinesel pričakovanega učinka.

Breznik o priložnostih geotermalne energije, težavah starajoče se družbe, davčni politiki in potencialu v kmetijstvu

Breznik je v nadaljevanju spregovoril o potencialu geotermalne energije, pri tem pa spomnil na nerazumljivo odločitev Občine M. Sobota, da je na ta izjemen potencial “pozabila”. Spomnil je, da se kot predsedujoči Odboru DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavzema, da bi v Pomurju raziskali potencial geotermalne energije na cca. 4000 metrih, kjer je pričakovati temperature od 120 do 170 °C. Slednje temperature pa, da že dajejo potreben potencial za pridobivanje električne energije, kot recimo pri sosedi Hrvaški v Bjelovaru, ki uspešno obratuje z močjo 17 MW. Breznik pa ni pozabil omeniti niti potenciala geotermalne energije za ogrevanje rastlinjakov, sušilnic za žito, sadja…Geotermalna energija ima mnoge danosti, je zaključil in presenetil tudi s podatkom o uporabi slednje pri vzgoji banan in zagotovitvi 100% samooskrbe s slednjimi v z geotermijo bogati Islandiji.

Glede starajoče se družbe je Breznik spomnil, da leve politike težave slednje skoraj ne prepoznajo. Pri tem ocenjuje, da “model” upokojitvenega odmerka 63% v prihodnje brez korenitih reform ne more zdržati in, da na starostnike in njihove potrebe v prihodnje niti nismo pripravljeni.

“Model” upokojitvenega odmerka 63% v prihodnje brez korenitih reform ne more zdržati, na potrebe starostnikov v prihodnje niti nismo pripravljeni

Glede davčne politike Breznik opozori na nedopustno krivico delavcem migrantov. Poudari, da je stranka SDS v času vodenja vlade prepoznala težave odmere razlike akontacije dohodnine oz. t.i. “dvojnega obdavčenja” in jo odpravila, da pa sedaj kljub večkratnim poskusom stranke SDS in vloženim predlogom leve vlade tega preprosto ne želijo ne upoštevati in ne rešiti. Pri tem pove, da ni logično, da zaposlenega Slovenca s podpovprečno plačo v Avstriji slovenski davčni sistem prepozna v Sloveniji kot bogataša! Breznik v nadaljevanju izpostavi nekaj “cvetk” slovenske vlade in poudari, da Slovenijo tudi zaradi slednjih ne vidi kot Slovenijo priložnosti in prihodnosti.

Breznik v nadaljevanju izpostavi nekaj “cvetk” slovenske vlade in poudari, da Slovenijo tudi zaradi slednjih ne vidi kot Slovenijo priložnosti in prihodnosti

Breznik v nadaljevanju pove, da je samo v času vlade Marjana Šarca bilo dodatno zaposlenih kar 17.000 javnih uslužbencev, kar pomeni več kot 0.5 MIO EUR manj razvojnega denarja na leto. Javni sektor “šteje” že več kot 170.000 javnih uslužbencev, za plače pa je potrebno odšteti že več kot 4 MILIJARDE EUR. Smo redki, kjer ima država preko globoke države popoln medijski monopol, ne sledi potrebam reform v vzgojno izobraževalnem sistemu, kjer zaradi slabe in ne stimulativne davčne politike “trpi” gospodarstvo. Breznik, ki je bil kar nekaj let zaposlen v Avstriji, pove njene pomembne prednosti. Izpostavi, da “soseda” da kar 30.000 vajencev/leto, ki že prispevajo v davčno blagajno, pove o otroških dodatkih, kjer vsi otroci prejemajo enake zneske, saj so enako vredni…V Sloveniji žal znamo vzpostaviti sistem z najvišjimi trošarinami, najvišjimi davki, skoncentrirati kar 80.000 javnih uslužbencev v Ljubljani. Breznik nadaljuje, da je v razvitem svetu pomembna tema kadri, inženirji, razvoj in priložnosti četrte industrijske revolucije, v Sloveniji pa pač, kdo bo predsednik stranke DeSUS.

V razvitem svetu pomembna tema kadri, inženirji, razvoj in priložnosti četrte industrijske revolucije, v Sloveniji pa, kdo bo predsednik stranke DeSUS

Breznik je v nadaljevanju izmenjal tudi svoj pogled na prihodnost kmetijstva, pri tem je podprl tudi predlog nekaterih predstavnikov kmetijstva, da se del potenciala 10.000 hektarjev rodovitne zemlje, ki ga sedaj obdelujejo štiri velika agrarna podjetja, razdeli med družinske kmetije. Pri tem, da jih podpira tudi ministrica Pivčeva. Od slušateljev smo tudi slišali, da bodo nad obljubljenim skrbno bdeli in vztrajali. Breznik je pri tem poudaril, da je za stranko SDS družinska kmetija osnovni gradnik in ideje uspešnih kmetovalcev v dvorani podprl. Breznik je ob zaključku še spomnil, da je stranka SDS v svojem volilnem programu nakazala, da bi Sklad kmetijskih zemljišč ukinila, zemljo pa vrnila v lastništvo občinam.

Foto: B.P.

V zaključku druženja se je predsednica Erika Vogrinčič slušateljem zahvalila za odličen večer, poslanca Breznika pa presenetila s podarjeno sliko “Kroškega broda na reki Muri”

Uredništvo