Krajevni urad Kuzma in Cankova s spremenjenim delovnim časom

Krajevni urad Kuzma

“Obveščamo vas, da Krajevni urad Kuzma v četrtek dne 18. 3. 2021 ne bo posloval. Krajevni urad Cankova ne bo posloval v torek dne 23. 3. 2021. V tem času lahko stranke vse storitve opravijo na sedežu Upravne enote Murska Sobota”, 

so zapisali iz referata za osebna stanja in matične zadeve UE Murska Sobota.

Uredništvo