Kurilna sezona v Sloveniji že daljša od pol leta! In stroški?

Vir:Pixabay

Samo 130 dni v povprečju je v Sloveniji takšnih, da nam ni potrebno uporabiti ogrevalnega sistema za vzdrževanje ugodne temperature v prostorih. Kurilna sezona je sicer temperaturno ugodnejša kot pred leti, vendar vse daljša. Povprečni stroški, ki jih za ogrevanje porabi slovenska družina pa znašajo 1500 EUR.

Skoraj četrtina gopspodinjstev vzdržuje temperaturo v prostorih med 19 in 20 °C, polovica je takšnih, ki za ugodno šteje temperaturo 21 do 22 °C in preostala četrtina 23 do 24 °C.

Sicer pa je nekaj gospodinjstev, ki ogrevajo svoje prostore okrog 25 °C (cca. 1%) in tudi takšnih, ki vzdržujejo temperaturo med 17 in 18 °C. Razlogi, da kar nekaj gospodinjstev živi v hladnih prostorih, so zagotovo nizki dohodki. Trenutno v Sloveniji še nismo določili meje, kolikšen delež sredstev bi lahko gospodinjstvo za ogrevanje porabilo, o Energetski revščini pa govorimo takrat, ko gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni. Obstajajo pa države (recimo Anglija), ki med energetsko revna šteje tista gospodinjstva, ki za zagotavljanje primerno toplega stanovanja in druge energetske storitve porabijo več kot 10 odstotkov svojih dohodkov.

Uredništvo