V Občini Radenci so v obdobju zadnjih dveh let v vaseh, kjer ulične razsvetljave še ni bilo, namestili kar 316 solarnih luči.

Na današnji novinarski konferenci v Zdravilišču Radenci sta ob zaključku projekta namestitve solarnih uličnih luči spregovorila župan Občine Radenci Roman Leljak  in strokovni sodelavec za splošne zadeve in izvajanje projektov Luka Ajlec.

Obnovljivi viri energije lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in s tem povečujejo energetsko varnost. Poleg lesne biomase in vodne energije postaja izkoriščanje sončne energije vse bolj pogosto.

Občina Radenci je leta 2020 pristopila k izgradnji manjkajoče javne razsvetljave po vaseh. Odločili so se za solarne ulične svetilke in v okviru pilotnrga projekta nabavili prvih 90 svetilk. Na podlagi prvih odličnih ocen so se odločili za nabavo dodatnih 226 kompletov svetilk.

Župan Roman Leljak je ob tem povedal, da zaradi napredne tehnologije storšek javne razsvetljave s tem projektom močno zmanjšujejo. Privarčevali so že pri sami investiciji, ob dejstvu, da za to svetlobo ne porabijo dodatne električne energije, pa je prihranek ogromen. Za lokacijo postavitev so se dogovorili z občani za vsako svetilko posebej. Tovrstno razsvetljavo so namestili v vseh na novo zgrajenih objektih v občini.

V naslednjih štirih letih bodo zamenjali celotno občinsko infrastrukturo javne razsvetljave, ostala bo le razsvetljava ob državni cesti, ki je z zakonom predpisana in občina na podlagi tega mora izpolnjevati predpisane obveznosti.

Občina Radenci je edina občina v tem delu Evrope, ki ima na lokalni ravni tako velik odstotek pokritosti s tovrstno tehnologijo javne razsvetljave. Po besedah Leljaka se bodo v naslednjih petih letih radenski občini pridružile ostale pomurske občine, saj je večina pomurskih županov nad tem navdušena.


Luka Ajlec je na predstavitvi dodal, da se strošek javne razsvetljave iz leta v leto zmanjšuje. S tem projektom sledijo trajnostni usmeritvi tudi na pidročju turizma.

Ob koncu je Leljak napovedal izgradnjo novih stanovanj in hiš, pri katerih bodo izrabo sončne energije vključili na enak način, kot v novozgrajenem objektu na Prisojni ulici, kjer imajo stanovalci občutno manjše stroške električne energije.

M.Z.