Lesa za ogrevanje je dovolj, a v kakšni obliki 

V spodnjem prispevku smo pisali o problematiki dobave lesa za ogrevanje. Objavili smo odgovor Slovenske družbe za gozdove in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lesa za ogrevanje primanjkuje, Šinkova in Židan pa ne ukrepata

V zvezi z uvozom lesa za ogrevanje smo vprašanje postavili tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V odgovoru poudarjajo, da je na enotnem notranjem trgu Evropske unije zagotovljen prost pretok blaga in proizvodov. “Tako kot za drugo blago, tudi za les in izdelke iz njega (vključno z lesnimi peleti), države članice zagotavljajo prost pretok. Z odpravo tehničnih, pravnih in birokratskih ovir državljanom omogočajo tudi, da svobodno trgujejo in poslujejo. Zato kakršnekoli omejitve trgovanja s lesom, izven meja Republike Slovenije v okviru EU, niso dovoljene”, so zapisali v odgovoru.

Pogovarjali smo se z enim od pomurskih podjetnikov, ki z Madžarske letno uvozi približno štiri tisoč kubičnih metrov lesa za ogrevanje. Po njegovih besedah so Madžari ustavili prodajo lesa za kurjavo, ker je zaradi energetske krize močno naraslo povpraševanje po tovrstnem lesu. Iz Madžarske je dovoljen le pretok lesa za predelavo, les za ogrevanje je prepovedano izvažati.

Pri pojmovanju izraza “les za predelavo” naletimo na težavo. Les je namreč mogoče predelati v različne produkte, med drugim tudi v lesne pelete ali sekance. Ponudniki teh energentov torej pri uvozu nimajo težav. Na to težavo nas je opozoril podjetnik, ki ocenjuje, da glede lesa za ogrevanje v tej situaciji prihaja do zlorab zakonodaje. “Papir prenese vse”, nam je povedal zaskrbljeni podjetnik. Ker osebno ne išče obvoda v zakonih in na trgu išče les za drva, je trenutno v težavah. Kupcem ne more dobaviti dovolj drv, zaposlene pa bo tik pred pričetkom kurilne sezone in kljub velikemu povpraševanju moral poslati na prisilni dopust.

V odgovoru kmetijskega ministrstva so med drugim zapisali, da je delež lesa za energetske namene v celotni strukturi izvoženega lesa relativno majhen. “Poleg tega se večino lesa v energetske namene porabi v obliki tako imenovane samooskrbe glede na specifično lastniško strukturo gozdov (večina gozdov v zasebni lasti, razdrobljena lastniška struktura). Glede na navedeno je treba v bodoče problematiko izvoza lesne surovine reševati predvsem na način povečevanja predelave lesa v Sloveniji v izdelke z višjo dodano vrednostjo”, so še zapisali.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skrbijo za povečanje porabe in predelave lesa v Sloveniji v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo ter promovirajo rabo lesa in lesnih proizvodov. “Uporaba lesa za sekance ali drva za kurjavo ali pa za proizvode visoke dodane vrednosti je namreč predmet svobodne gospodarske pobude ter socioekonomske funkcije lastnine, ki je varovana z Ustavo RS”, so zapisali na gospodarskem ministrstvu.

Na situacijo se je po dopisu ministrici Šinkovi ponovno odzval poslanec Janez Magyar:

Kako bo vlada pristopila k reševanju problematike na področju dobave lesa za ogrevanje še ni znano. Dejstvo je, da se je zaradi energetske krize del prebivalstva preusmeril na kurjavo s trdimi gorivi in za ogrevanje nujno potrebuje drva, ki pa jih zaradi aktivnosti ministrstva za povečanje porabe in predelave lesa v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo primanjkuje. V času krize je država dolžna poskrbeti za svoje državljane. Bo Golobova vlada storila tudi kaj za prebivalstvo na obrobju, ali pa le za “kolesarje v Ljubljani”?

M.Z.