Izvoz slovenskega lesa še vedno poteka

S prvim avgustom letos uvoz lesa za ogrevanje iz sosednje Madžarske ni več mogoč, saj je madžarska vlada s sklepom prepovedala izvoz vseh energentov. Prec tem je podobne ukrepe sprejela Bosna in Hercegovina, iz katere smo po podatkih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ve letu 2021 uvozili kar 55% vsega uvoza drv.

Med pomurskimi uvozniki in trgovci z lesom za ogrevanje je završalo, saj kljub bližajoči se jeseni na trgu ne morejo dobiti dovolj lesa za ogrevanje. Na situacijo se je odzval pomurski poslanec Slovenske demokratske stranke Janez Magyar, ki je s to problematiko seznanil kmetijsko ministrico Ireno Šinko. Po besedah Magyara s kabineta ministrice Šinkove, ki ga vodi lendavčan Dejan Süč, ni prejel nobenega odgovora. O tem smo pisali v spodnjem prispevku.

Nas bo jeseni zeblo?

Iz uredništva Pomurskih novic smo o tej zadevi povprašali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Slovensko družbo za gozdove ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Iz Slovenske družbe za gozdove so nam na naše vprašanje, ali so strani ministrstva za kmetijstvo prejeli kakršnakoli navodila v zvezi z omejitvijo izvoza lesa zapisali:

“Družba SiDG izvaja prodajo lesa oz. gozdnih lesnih sortimentov na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., po načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (Pravila prodaje), ki jih je sprejela vlada RS v vlogi skupščine družbe SiDG. Zaenkrat družba SiDG ni zasledila novih pravnih predpisov, vezanih na omejitve prodaje lesa v tujino, ki bi vplivali na način prodaje lesa. V kolikor bi RS sprejela take predpise, bi jih družba SiDG upoštevala in izvajala prodajo lesa v skladu z njimi.”

SiDG približno 80-85 % lesa na podlagi sklenjenih dolgoročnih pogodb proda kupcem predelovalcem lesa. Glavnino lesa trenutno prodajo domačnim kupcem (97%), manjši delež (3 %) pa tujim kupcem iz Hrvaške, Italije, Avstrije in Nemčije.

Iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam na vprašanje, v kakšnem času in katere ukrepe v zvezi z dobavo lesa za ogrevanje pripravlja ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, niso odgovorili. Na vprašanje, v katere države trenutno poteka izvoz slovenskega lesa, smo prejeli analizo izvoza lesa v letih 2020 in 2021, o izvozu v tem trenutku pa nobenih podatkov.

Glede sečnje lesa smo prejeli odgovor, da mora lastnik gozda pred posekom pridobiti odločbo Zavoda za gozdove Slovenije. Zavod mora ob izdaji med drugim upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, ki med drugim določa, da je treba čas sečnje in spravila prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali. Tudi Pravilnik o varstvu gozdov določa, da se dela v gozdu izvajajo tako, da se pridobivanje lesa v čim večji meri opravi zunaj vegetacijske dobe.

mag. Dejan Židan, državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, tehnologijo, les in notranji trg

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerem zaseda mesto državnega sekretarja mag. Dejan Židan, odgovora še nismo prejeli. Židan je pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, tehnologijo, les in notranji trg

Na odgovor ministrstva za kmetijstvo se je odzval Janez Magyar, ki je za Pomurske novice zalisal:

“Očitno ne izvajajo nobenih zaščitnih ukrepov za zaščito slovenskih Državljanov!”

Po besedah Magyara bi Zavod za gozdove na podlagi interventnega zakona oz. usmeritev ministrstva lahko dovolil sečnjo. Veliko državljanov se je zaradi nestabilnosti dobave in visokih cen drugih energentov preusmerilo na kurjavo z lesno biomaso!

Janez Magyar (foto: T.Ž.)

“Ministrstvo BI MORALO NEMUDOMA ukrepati in dovoliti sečnjo! Z odlašanjem se BODO CENE lesa dvignile, saj zaradi bližajoče se zime povpraševanje po lesu za ogrevanje raste.  Zaradi špekulativnega ravnanje ministrice SE BODO CENE LESA POVIŠALE, posledice PA bodo nosili Državljani. Ministrica bo objektivno odgovorna za neukrepanje,”, je še dodal Magyar.

 

“Po vzoru drugih držav bi morali NEMUDOMA zaustaviti izvoz lesa in zagotoviti iz državnih gozdov zadostno količino lesa za lastne državljane,” je še poudaril Janez Magyar.

Po podatkih kmetijskega ministrstva smo v letu 2021 največ lesa izvozili v Italijo, Avstrijo in na Hrvaško. Glede na to, da izvoz po podatkih SiDG poteka na podlagi dolgoročnih pogodb, se izvoz nadaljuje. Se morda ministrica Šinkova in sekretar na MGRT Dejan Židan konkretnim odgovorom izmikata?

Ko bomo prejeli odgovor z gospodarskega ministrstva, ga bomo dodali.

M.Z.