Vlada je s sklepom leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra

Prihodnje leto bomo obeleževali 150 – letnico rojstva in 90 – letnico smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra – Vojanova. Nacionalna obeležitev Maistrove ustvarjalnosti in njegove vloge v kolektivni zavesti Slovencev bo prihodnje leto vključevala številne prireditve in projekte in se zaokrožila z redno proslavo 23. novembra 2024, na državni praznik dan Rudolfa Maistra. Na ta dan je general Maister s svojimi vojaki v Mariboru razorožil in izgnal iz mesta pripadnike nemške zelene garde (v noči z 22. na 23. november 1918) in s tem zagotovil Spodnjo ali Južno Štajersko takrat Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), danes pa Republiki Sloveniji.

 

Razglasitev Maistrovega leta bo lahko še dodatno spodbudila k oblikovanju novih programov in dejavnosti v zvezi z Maistrovo domoljubno, vojaško in pesniško dediščino ter pozitivno prispevala k širjenju zavesti o izjemnih domoljubnih, humanističnih in duhovnih vrednotah generalove in poetove dediščine ter njegovega ustvarjalnega in navdihujočega življenja.

Na Ministrstvu za obrambo poleg učinkov na kulturnem področju pričakujejo, da bo razglasitev prispevala tudi k promociji in ugledu Slovenske vojske, ki črpa svojo tradicijo iz navedenega obdobja in promociji ter krepitvi ugleda poklica vojaka.

M.Z.