Ustava RS je glede tega jasna

LGBTQ ideologija je prek poučevanja in različnih delavnic, ponekod sicer na prikrit način, že vključena v slovenski šolski prostor, kljub temu da Ustava Republike Slovenije staršem zagotavlja pravico in dolžnost, da svoje otroke izobražujejo in vzgajajo v skladu s svojim prepričanjem.

V šoli so otroci poleg prejemanja znanja deležni tudi vzgoje. Ustava Republike Slovenije otrokom v prvem odstavku 56. člena zagotavlja posebno varstvo in skrb, človekove pravice pa uživajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Gradnja otrokove osebnosti je torej zelo odvisna od tega, kakšnega izobraževanja in kakšne vzgoje je otrok deležen v posameznih letih obiskovanja vrtca in šole v okviru javnega izobraževalnega programa.

Vpliv in pravica do odločanja glede zgoraj navedenega morata biti tudi v domeni staršev. Ustava Republike Slovenije v 54. členu staršem zagotavlja pravico in dolžnost, da svoje otroke vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo, v 41. členu pa, da versko in moralno vzgojo otrokom zagotavljajo v skladu s svojim prepričanjem.

Dejstvo je, da se vključevanje LGBTQ ideologije v slovenski šolski prostor že dogaja na več ravneh. Najpogosteje le-to poteka preko poučevanja spolne vzgoje, preko vnosa teh vsebin v različne druge predmete, preko raznih delavnic v izvedbi zunanjih izvajalcev ali preko delavnic, ki jih izvedejo zaposleni.

Osrednja organizacija LGBTQIA+ aktivistov v Sloveniji LEGEBITRA, ki je poleg Mirovnega inštituta bila najglasnejša organizacija LGBTQIA+ aktivistov proti pravicam otrok in družin v času sprejemanja in spreminjanja Družinskega zakonika, je pripravila izobraževalna gradiva za osnovne šole, ki na različne načine lahko, morda tudi na prikrit način, prodrejo med otroke brez vednosti njihovih staršev.

(foto: zajem zaslona)

Glede na to, da je odgovorna oseba za izdajo Priročnika za varnejšo spolnost minister Simon Maljevac, izdajo pa sofinancira ministrstvo za zdravje, lahko pričakujemo uporabo teh gradiv tudi v šolah. Mnenja so zelo deljena, a mnogi starši so mnenja, da gradiva, v katerih se otroci seznanijo tudi z lizanjem ritk in igrami z urinom, za šolski prostor niso primerna, a na to kot starši nimajo vpliva.

(foto: zajem zaslona)

Poslanka Slovenske demokratske stranke Alenka Helbl je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje, kako bo Vlada RS zagotovila izvrševanje ustavnih določb staršem, ki imajo pravico soodločanja, ali in v kolikšni meri bi se njihovi otroci učili o LGBTQ ideologiji?

M.Z.