Svetniki opozarjajo na stopnjevanje neenakosti državljanov na področju zdravstvene oskrbe

Ministrstvo za zdravje v okviru predvidenih reform zdravstvenega sistema načrtuje prenovo sistema nujne medicinske pomoči. V ta namen so od decembra 2022 potekala usklajevanja na strokovni ravni. Na osnovi teh je bil pripravljen dokument Strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP.

Ministrstvo za zdravje želi še pred začetkom priprave podlag za prenovo sistema nujne
medicinske pomoči pridobiti mnenja vseh ključnih deležnikov, s tem tudi lokalnih skupnosti,
zato je Skupnost občin Slovenije občine pozvala, da se do dokumenta opredelijo.

24. aprila 2023 so se svetniki Občine Ljutomer sestali na 5. redni sejo in med drugim obravnavali in sprejeli tudi sklep o nujni medicinski pomoči in satelitskem urgentnem centru v Zdravstvenem domu Ljutomer. Sodelovala sta direktor ZD Ljutomer Boštjan Pihlar in zdravnik Sašo Duh.

Ljutomerski svetniki skupaj z vodstvom Zdravstvenega doma Ljutomer ugotavljajo, da se bo dejavnost dežurnih služb ponoči, čez vikende in med prazniki v manjših centrih NMP v primeru izvedbe vladne reforme izvajala le še na podlagi financiranja lokalnih skupnosti.

Nočna dežurstva in dežurstva čez vikende in med prazniki ostajajo samo v Urgentnih
centrih in v Satelitskih urgentnih centrih, v zdravstvenih domovih pa ostajajo le dnevna dežurstva med tednom. V vsakem primeru se bo zdravnike iz manjših ustanov prerazporejalo v Urgentne centre (v bolnišnicah) ali pa v Satelitske urgentne center, za katere pa še mreža ni dorečena.

Ukinitev centra NMP v Ljutomeru bo najbolj prizadela paciente, ki bodo po izvedeni reformi napoteni v urgentne centre ali satelitske urgentne centre glede na bližino in zasedenost določenega urgentnega centra. V zdravstvenih domovih ostaja ekipa NMP in nenujnih prevozov, kar v praksi pomeni, da bodo ponoči prisotni samo reševalci, ki bodo vključeni v dispečerski center in se bodo odzivali na morebitne urgence – brez zdravnika.

Več ministrstev, manj dežurnih ambulant

Ker ZD Ljutomer vseh kriterijev za ohranitev NMP v sedanji obliki ne dosega (oddaljenost od urgentnega centra 40 km, poseljenost regij s cca 50.000 prebivalci, strateški pomen mejnega območja, odročnosti, ljutomerski okoliš izgubi dežurno službo ponoči, čez vikende in med prazniki.

Jelka Godec, ki je bila v času Janševe vlade državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, zadolžena za področje zdravstva, je za naš portal dejala, da je prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše stremela k izenačenju pravic do zdravstvene oskrbe za vse državljane ne glede na njihov kraj bivanja.

 

Dominik Štrakl je kot nekdanji predsednik sveta zavoda ZD Ljutomer dejal, da je v primerjavi s sedanjim vodstvom ministrstva takrat komunikacija med ministrstvom in lokalnimi skupnostmi ter zdravstvenimi ustanovami kljub izredno težkim razmeram zaradi epidemije potekala učinkovito in predvsem v smeri reševanja konkretnih težav na terenu.

M.Z.