140.000 evrov za razvoj gospodarstva in nove zaposlitve

Lendavska občina je v petek objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Lendava v letu 2024. Osnovni namen razpisa je  doseganje ciljev na podlagi smernic iz dokumenta Razvojni koncept Občine Lendava 2015-2025 in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava. Dokumenta sledita ukrepom za pripravo razvojnih in investicijskih programov spodbujanja ustanavljanja novih in razvoja obstoječih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Občine Lendava s ciljem izboljšanja kazalnikov aktivnosti občine na področju demografije in trga dela.

Istega dne je v prostore lendavskih term župan Janez Magyar povabil gospodarstvenike, podjetnike, obrtnike, direktorje javnih zavodov in občinske svetnike na tradicionalni ponovoletni sprejem župana.

Ob tej priložnosti je izrazil hvaležnost vsem prisotnim za prispevek v preteklih letih ter čestital za dosežke, ki so prispevali k prepoznavnosti in razvoju občine ter izrazil pripravljenost za nadaljnje sodelovanje: »Na Občini Lendava bomo tudi v prihodnje, tako kot smo to počeli doslej, skrbno zagotavljali stabilno in skladno poslovno okolje za gospodarstvo, namenjeno tako podjetnikom kot obrtnikom. Z globokim spoštovanjem cenimo vaš trud pri ohranjanju delovnih mest ter vašo družbeno odgovornost.«

Glavni namen vsakoletnega srečanja je spodbujanje povezovanja ter krepitev sodelovanja med gospodarskimi subjekti in lokalno skupnostjo. Prav tako je priložnost za prenos dobrih praks in informacij med udeleženci.

Robert Grah (foto: lendava.si)

Na sprejemu so poleg župana zbrane nagovorili tudi vodja območne službe zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Murska Sobota Stanislava Perčič, direktorica Centra za socialno delo Pomurje Sandra Babič, direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, predstavnik Leka Lendava, direktor antiinfektivov Saša Sankovič, predstavnik Elektra Maribor Franc Žilavec in član kolegija predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Franc Vesel.

Poleg zanimivih nagovorov in podanih informacij so udeleženci lahko uživali v prijetnem druženju, ki ga je popestril glasbeni program učencev Glasbene šole Lendava. Srečanje je bilo tako ne le priložnost za poslovno mreženje, ampak tudi za ustvarjanje trajnih vezi med lokalno skupnostjo in gospodarstveniki.

Tilen Gomboc (foto: lendava.si)

M.Z.