Manuela Kuhar Makoter, kirurginja, je nova strokovna direktorica Splošne bolnišnice M. Sobota

Foto: MLB
Kirurginja Manuela Kuhar Makoter je sprejela izziv strokovne direktorice SBMS.
Polna je elana in verjamemo da bo odlično nadaljevala in nadgrajevala strokovno vodenje Daniela Grabarja. Iskrene čestitke, je zapisala na svojem fb profilu Metka Lipič Baligač.🌻
Morda je slika naslednjega: 1 oseba in na prostem
Svet javnega zavoda Splošna bolnišnice Murska Sobota je včeraj za strokovno direktorico
bolnišnice izbral Manuelo Kuhar Makoter, dr. med, specialistko kirurgije, zaposleno v
bolnišnici.
Zanjo je glasovalo vseh osem članov sveta, bila je edina kandidatka za to mesto, pred tem jo je potrdil strokovni svet bolnišnice.
Kot je povedala po potrditvi, bo pri delu na mestu strokovne direktorice z izkušnjami in
znanjem ter ničelno toleranco do korupcije stremela k nenehnemu razvoju oddelkov, da
bo delo potekalo na visoki strokovni ravni in v skladu s predpisi.
“Velik pomen dajem povezovanju med primarno, sekundarno in terciarno ravnijo
zdravstvene oskrbe, ki je ključnega pomena za dobro celostno obravnavo bolnika,« še
pravi Kuhar Makoterjeva in dodaja, da so na vseh področjih medicinske obravnave
obremenitve kadra vedno večje, kljub temu pa mora biti kakovost zdravstvene oskrbe, ki
je temeljna pravica bolnika, na visoki ravni”, tako na spletni strani https://www.sb-ms.si/.
Uredništvo