Raziskovali so nizkoogljične vire energije

Program Ekošola je skupaj s partnerjem GEN energija tudi v letošnjem šolskem letu uspešno zaključil projekt Mladi v svetu energije. Letošnje osrednje sporočilo projekta je bilo »Nizkoogljično je odlično!«. V projektu je sodelovalo 800 mladih iz 62 ustanov iz vse Slovenije, med nagrajenci pa sta tudi Osnovna šola Kapela in Podružnična osnovna šola Pertoča (OŠ Rogašovci).

Nagrajeni izdelki

S projektom »Mladi v svetu energije« partnerja stremita k povečanju energetske pismenosti in zanimanja za tehnične in naravoslovne vede med mladimi. Projekt se je uspešno zaključil že štirinajsto leto zapored in je namenjen spodbujanju celovitega razmišljanja o pomenu električne energije za razvoj družbe, poseben poudarek namenja tudi pregledu različnih virov in tehnologij za proizvodnjo električne energije (s poudarkom na nizko-ogljičnih virih), oskrbi z električno energijo in njeni rabi,  ukrepom za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

 

Nagrajen izdelek OŠ Kapela

Nagradni natečaj Mladi v svetu energije je v šolskem letu 2022/2023 razpisan za štiri starostne skupine. Glede na starostno skupino je prilagojena tudi vrsta in težavnost pričakovanih izdelkov.

Projekt se je zaključil s podelitvijo nagrad najboljšim v Svetu Energije, kjer so nagrajenci ogledali Informacijsko središče GEN in Svet energije.

VRTEC

prva starostna skupina

1. Vrtec Galjevica
2. Vrtec Jesenice, DO Frančiška Ambrožič
3. Zasebni zavod vrtec Želvica Maribor
MALČKI

druga starostna skupina

1. OŠ Srečka Kosovela Sežana
2. OŠ Kapela
3. OŠ Sveti Jurij, Rogašovci, POŠ Pertoča
GLAVCE

tretja starostna skupina

1. OŠ Drska
2. OŠ Vransko – Tabor, POŠ Tabor
3. OŠ Koseze
RAZISKOVALCI
četrta starostna skupina
1. OŠ Šentvid
2. OŠ Gustava Šiliha Velenje
3. ŠC Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja

 

M.Z.