V teku so ambiciozni projekti

Projektni partnerji iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Češke, Romunije in Poljske so v petek, 26.8., v mestni hiši Občine Lendava predstavili projekte na področju turizma. Predstavitve potekajo v sklopu evropskega projekta WE4EU ali Europe for Citizens, ki prinaša izmenjavo dobrih praks, je pa tudi priložnost za spoznavanje kulture mest sosednjih držav v osrčju Evropske unije.

Projekt Europe For Citizens Networks of Towns (skrajšano WE4EU2022), ki združuje partnerska mesta Gyöngyös (HU), Mělník (CZ), Łodygowice (PL), Lučenec (SK), Târgu Secuiesc (RO) in Lendavo (SI) poteka od letošnjega maja, sklenil pa se bo septembra prihodnje leto. Na desetih strokovnih srečanjih v sklopu projekta bodo sodelujoči spoznali njihovo tradicijo in kulturo, prednost pa dajemo vzpostavitvi osebnih odnosov med prebivalci posameznih mest.

Predstavniki partnerskih mest so se že srečali na Madžarskem, v Romuniji in na Slovaškem, minuli konec tedna pa v Lendavi. Ogledali so si ključne kulturno zgodovinske znamenitosti mesta, se udeležili Bogračfesta in na delovni konferenci izmenjali mnenja, ideje in dobre prakse na področju turizma.

Ivan Koncut, podžupan v funkciji župana, je na srečanju poudaril, da prav na področju turizma v Lendavi gradimo nove zgodbe in produkte. “V teku so tudi takšni, za katere smo nekoč mislili, da so preveč ambiciozni, vendar jih bomo z voljo, medsebojnim sodelovanjem in optimizmom prav gotovo uresničili,” je prepričan.

Ključni cilj projekta je vzpostaviti in razvijati družbene, gospodarske, okoljske in kulturne odnose med državljani EU s sodelovanjem lokalnih oblasti in njihovih združenj, ki vključujejo podjetnike, nevladne organizacije in lokalne državljane. Navedeno bomo dosegli s strokovnimi delavnicami ter kulturnimi in gastronomskimi spremljevalnimi dogodki.

Polega tega bo vsaka občina zbrala predloge projektov in naredila seznam razvojnih projektov, ki jih namerava izvesti do leta 2027, kar bo osnova za strategijo sodelovanja pri predložitvi skupnih vlog na evropske razpise.

Projekt WE4EU2022 omogoča navezovanje stikov in prijateljstev, spoznavanje novih kultur, evropskih projektov drugih držav partneric, mreženje, predstavljanje dobrih praks in možnost sodelovanja v novih evropskih projektih  v partnerskih državah.

S projektom WE4EU2022 se ustvarja nova mrež  šestih držav in šestih občin ter številnih nevladnih organizacij in podjetij.  S to mrežo postajamo zmogljivejši v podpri in spodbudah regionalnega razvoja, gospodarske stabilnosti, izboljšanju dolgoročne kakovosti življenja lokalnih prebivalcev ter zmanjšanju brezposelnosti mladih in negativnih migracij.

M.Z.

vir: lendava.si