Anton Slavic: “Ali bomo financirali razvoj ali nekatere stare obljube?”

Svetnice in svetniki soboškega mestnega sveta so na včerajšnji seji največ časa namenili razpravi o rebalansu občinskega proračuna za leto 2023. Iz gradiva, ki je bilo že pred sejo dostopno na občinski spletni strani, je bilo videti, da se občutno zmanjšuje znesek na dohodkovni strani proračuna, ki je bil po mnenju opozicijskih svetnikov zaradi preveč napihnjenih kapitalskih prihodkov že ob sprejetju nerealen. Predlog rebalansa tako predvideva zmanjšanje prihodkov iz naslova prodaje občinskih zemljišč, ki se niso prodala.

Vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda Mitja Horvat je v razpravi napovedal, da bodo rebalans sicer podprli, obenem pa opozoril, da bodo v prihodnjih mesecih, ko bodo sprejemali proračun za leto 2024, namenili večji poudarek na povečanju realnih prihodkov.

Gibanje Svoboda Murska Sobota
Gibanje Svoboda Murska Sobota (foto: M.Z.)

Anton Slavic je v razpravi spomnil na nezadovoljstvo v času sprejemanja proračuna in da v tem trenutku opaža, da se zaostanki povečujejo, realizacija proračuna pa je zelo nizka. “Ali bomo financirali razvoj ali nekatere stare obljube,” se je spraševal Slavic in posebej poudaril, da je nujna racionalizacija javnih zavodov. Letos je namreč bilo le-tem namenjenih kar 5 milijonov evrov, kar je cca. 20 odstotkov več, kot lani.

Bojan Petrijan (foto: M.Z.)

Bojan Petrijan je v imenu svetniške skupine SDS predlagal amandma. “Za 2,26 milijonov evrov imamo izpada v rebalansu na strani kapitalskih prihodkov, za 2,23 milijona evrov pa zaradi transferov. Kljub opozorilom strokovnega delovnega telesa z jasnimi priporočili smo šli v napačno smer,” je opozoril Petrijan in bil kritičen do tega, da se v predlogu rebalansa investicije prestavljajo v naslednja leta, med drugim tudi določila participativnega proračuna, ki vsebuje neposredno izraženo voljo občanov.

Župan Damjan Anželj se z vsebino amandmaja ni strinjal in v obrazložitvi dejal, da so mestne občine v primerjavi s podeželskimi preobremenjene, da vlada, v kateri sodeluje tudi stranka SD, ne pristaja na zvišanje povprečnin, preko katerih bi občina z državnega proračuna prejela več sredstev.

Glede optimizacije poslovanja zavodov je Gorazd Kerec predlagal združitev nekaterih zavodov predvsem z namenom zmanjševanja stroškov, a v predlogu ni navedel konkretnih imen zavodov.

Ker ima občina več odprtih projektov, ki jih je potrebno čim prej zaključiti, je po mnenju koalicijskih svetnikov potrebno dodatno zadolževanje. Stanje zadolženosti Mestne občine Murska Sobota je predstavila vodja občinskih financ Dominika Fras in dejala, da je največji obseg možnega zadolževanja v letu 2023 1 milijon evrov. Predlog rebalansa je po opravljeni razpravi podprla večina svetnikov in je bil sprejet.

M.Z.