Mestni odbor SDS Murska Sobota podal prijavo zoper murskosoboškega župana Aleksandra Jevška!

Foto:Nova24TV

Mestni odbor Slovenske demokratske stranke Murska Sobota je podal prijavo zoper ravnanje odgovorne osebe Mestne občine Murska Sobota, župana  Aleksandra Jevška.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so se za prijavo odločili zaradi:

  • kršitve javnega naročanja ZJN – 3, ki ima »sledi« koruptivnega ravnanja
  • ravnanja v neskladju s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije)

“MO SDS Murska Sobota ugotavlja, da je NO MOMS dne 15.11.2018 zaključil s svojim delom nadzora v zvezi s sodelovanjem MOMS z družbo Zgodba d.o.o. Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani MOMS štiri dni po lokalnih volitvah, dne 22.11.2018.

NO je v svojem poročilu (glede sodelovanja z družbo Zgodba d.o.o.) ugotovil, da je nadzorovana oseba ravnala v neskladju z 9. členom Notranjih navodil za oddajo javnih naročil z dne 31.7.2014 št. 439-0003-2014, ker ni k oddaji ponudbe pozvala vsaj dveh ponudnikov. Nadalje je NO MOMS ugotovil, da je MOMS ravnala v neskladju s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ker NO MOMS ni ravnal v skladu s prvo alinejo 33. člena Poslovnika MOMS (če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.), je MO SDS Murska Sobota sporno ravnanje odgovorne osebe prijavil Računskemu sodišču RS in Komisiji za preprečevanje korupcije RS.

Spomnimmo, da smo o vsebini ugotovitve NO MOMS glede sodelovanja z družbo Zgodba d.o.o. že pisali v enem izmed naših pripsevkov.

Uredništvo