V torek je bila 27. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Mestni svetniki so po ugotovitvi sklepčnosti potrdili zapisnik prejšnje seje in iz dnevnega reda umaknili odločanje o predlogu Odloka o OPPN za gramoznico v Rakičanu.

Potrdili so predlog Odloka o OPPN za stanovanjsko območje “Za ogradi” v Krogu v drugi obravnavi, podali so Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota in potrdili predlog Programske zasnove glasila Soboške novine, Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Murska Sobota 2022-2024 in Akcijski program za invalide v MOMS 2022-2030.

Sprejeli so sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega stanovanjskega sklada MOMS za leto 2021 in se seznanili z Varnostno oceno za okoliš Policijske postaje Murska Sobota v letu 2021.

Naziva častni občan je na predlog dr. Aleksandra Jevška prejel Yukio Mori za njegov neprecenljivi prispevek pri vzpostavitvi, krepitvi in negovanju diplomatskih in prijateljskih odnosov, promocijo naše države in Murske Sobote ter dragoceno pomoč pri odpiranju poslovnih vrat. Yukio Mori je kot nekdanji častni konzul Republike Slovenije na Japonskem bistveno prispeval h krepitvi vezi med obema državama in gospodarstvenikom iz naše regije in celotne Slovenije utiral pot na japonski trg.

Plaketo Mestne občine Murska Sobota v letu 2022 prejme Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota za svoje neprecenljivo delo in pomoč pri varovanju življenj in premoženja. Društvo deluje od leta 1882 in letos praznuje 140 letnico delovanja.

Zahvalne listine Mestne občine Murska Sobota v letu 2022 pa so prejeli Kajak kanu klub »Mura« KrogŽalik, strojno ključavničarstvo d.o.o. in Skupina PANVITA.

Svetniki so na funkcijo direktorja Pomurskega muzeja Murska Sobota imenovali Branka Kermana, ki bo mandat nastopil 1.1.2023. Mestni svetniki so kljub predlaganemu sklepu KMVVI, da Mestni svet MOMS ne daje soglasja k imenovanju direktorice PIŠK Murska Sobota Klavdije Šek Škafar, oblikovali nov sklep in podali soglasje k imenovanju Škafarjeve za direktorico soboške knjižnice.

M. Z.