Mikavne štipendije za poklic vojaka za dijake in študente!

Foto:Pixabay

Kar 200 štipendij za dijake in 30 štipendij za študente je eden najambicioznejših poskusov iskanja prepotrebnega kadra v slovenski vojski v zadnjem desetletju. Višina štipendije lahko nanese tudi do 500 EUR/mesec. Kljub mamljivi ponudbi interesov za bodoči poklic vojaka, častnika ali višjega častnika ni! Generalštab zato podaljšuje “odprtost” razpisov.

Od 239 do največ 336 evrov za dijake ter od 301 do največ 399 evrov za študente; z dodatki za dobre ocene, dodatna usposabljanja in delovno prakso celo do 500 evrov

Spomnimo, da je generalštab Slovenske vojske (ministrstvo za obrambo) že v začetku februarja objavil javni natečaj za podelitev 200 štipendij (kandidatom za vojake srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov za študijsko leto 2019/2020). Istočasno je razpisal 30 štipendij kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence (ki študirajo zdravstveno nego, medicino, računalništvo in informatiko, strojništvo, letalstvo, ladijsko strojništvo, elektrotehniko, pomorstvo, navtiko, promet, kemijo in kemijsko tehnologijo). Na prvi razpis je prejel le šest vlog, na drugega pa trinajst. Razpis so zato podaljšali, je zapisal spletni portal delo.si.