Modra poteza lendavskega župana Janeza Magyara! Občina Lendava v skupno strategijo turizma.

Občina Lendava na poti do skupne priprave strategije turizma (foto: Tomaž Galič)

Lendavski župan je jasen. Le s povezovanjem bo Pomurska regija močnejša, konkurenčnejša in bolj prepoznavna. Tako je padla ideja za pripravo strategije razvoja turizma v Občini Lendava.

Občina Lendava je tako v petek, 10. julija 2020, v mestni hiši gostila župane in predstavnike občin Upravne enote Lendava, ki so bili povabljeni na uvodne pogovore o celovitem pristopu na področju razvoja turizma.

“Strategijo turizma bi bilo dobro koncipirati na širšem območju, ki v izhodišču zajema občine v UE Lendava”, je v pozdravnem nagovoru izpostavil lendavski župan Janez Magyar. Predlogu na skupni predstavitvi za vseh sedem občin sta pritrdila tudi dekan Fakultete za Turizem, izr. prof. dr. Boštjan Brumen in strokovnjakinja, ki aktivno dela tako na strategijah, kot tudi na aktivnostih in akcijskih načrtih posameznih projektov, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec.

Doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec predstavila nekaj primerov dobrih praks, pri oblikovanju in vodenju katerih je sodelovala kot koordinatorka in navdušila povabljene

Predstavitev je bila odlična iztočnica za to, da so se župani in predstavniki občin Dobrovnik, Velika Polana, Turnišče in Črenšovci strinjali in zavezali, da je k takšni strategiji potrebno pristopiti skupaj in poenoteno, kar bodo potrdili tudi s pismom o nameri.

Enotna blagovna znamka območja

Tanja Lešnik Štuhec je izpostavila pomen kolektivne blagovne znamke območja, kot nekakšno vodilo, ki mu krovno sledijo vsi dejavniki turizma. Le to pa zajema skoraj vse segmente delovanja, od nastanitvenih kapacitet, živil, pridelkov in prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti ter industrijskega in sodobnega oblikovanja, usposobljenih vodnikov in informatorjev, poenotenih tiskovin, kvalitetne infrastrukture, tudi ohranjene krajinske in kulturne dediščine.

Poudarila je pomen visoko zastavljenih kakovostnih standardov, ki jih za vsako posamezno področje izdelajo s kriteriji in merili. Le te mora vsak deležnik, ki želi sodelovati pri zgodbi upoštevati oziroma jih dosegati. Nanašajo pa se tako na (lokalni, kakovostni, ekološki) izvor živil in pridelkov, pristne in avtohtone zgodbe in doživetja, kakovostno bivalno okolje (kulturna krajina, kulturna dediščina, nastanitvene kapacitete), predvsem pa na celovito dojemanje turizma, ki mora partnersko mrežiti in povezovati verigo vseh deležnikov v prepoznavno destinacijo. Prav tako je poudarila pomen zavedanja in zavezanosti do trajnostnega turizma, ki ga morajo ponotranjiti in ga za svojega vzeti predvsem domačini, kar je pogoj, da bodo destinacijo za pristno in ogleda vredno doživljali tudi turisti.

Oblikovanje destinacije je dolgotrajen (večletni) proces, ki pa mora temeljiti na jasnih temeljih – strategiji – katerih izvedba mora biti skrbno in celostno načrtovana, procesno naravnana, predvsem pa zavezana trajnosti in butični obliki turizma.

Pobudnik oblikovanja skupne strategija, župan občine Lendava Janez Magyar je ob pozitivnem odzivu večine občin v UE Lendava rekel: ˝Veseli me, da smo se strinjali v nameri o skupnem oblikovanju strategije turizma in oblikovanju skupne blagovne znamke, ki bo dobra priložnost in zaveza vseh, ki so del zgodbe turistične ponudbe območja, da se povežejo in združijo moči, s čimer bodo naredili razvojni korak naprej in s tem prispevali k razvoju kraja in turistične panoge, ki sodi med najbolj dinamične in prinaša vedno nove izzive in priložnosti. ˝

Sicer pa Magyar meni, da je morda napočil čas in priložnost, da se v izdelavo skupne strategije povežejo vse pomurske občine. Je tudi priložnost, da se na eni izmed sej Sveta regije odkrito spregovori o oblikovanju potrebnih sredstev v prihodnjem desetletju za strategijo, ki bo skrbno in celostno načrtovana, procesno naravnana, predvsem pa zavezana k trajnosti in butični obliki turizma vse v smislu dviga kakovosti bivanja prebivalcev regije. Bo morda dovolj poguma tudi za “aktivacijo” dislocirane enote Fakultete za turizem!

Bo morda dovolj poguma tudi za “aktivacijo” dislocirane enote Fakultete za turizem!

Uredništvo