Murskosoboški Expano, kaj so vam zamolčali oziroma, kaj niso hoteli, da izveste (tretji del)

Murskosoboška oblast je stuhtala, kako prelisičiti davkoplačevalce, da je projekt noro drag

Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center, kako je nastajal, kaj razkrijejo investicijski dokumenti in kako je murskosoboška oblast prelisičila davkoplačevalce, da so izvedeli toliko, kot je oblast želela, da slišijo. Še posebej, ker so v letu 2018 prihajale volitve za župana in potegovanja za občinski svet.

Razvojni center Murska Sobota, podjetje v 100 % lastništvu Občine Murska Sobota, v oktobru 2015 izda DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta), prvi izhodiščni dokument. Govora je o arheoloških najdbah in kulturni dediščini, ne še o danes znanem projektu Vrata v Pomurje. Zajema preselitev objekta iz Milana, montažo na lokaciji Soboškega jezera in funkcionalno opremljenost. Strošek vzpostavitve po takratnih izjavah dobrih 0.5 MIO EUR. V proračunu za leto 2016, kot smo že pisali, je prebrati: “Največja po znesku planirana investicija v proračunu je projekt Regijski promocijski center (objekt Expo). V letošnjem letu je planirana postavitev ter izvedba fasade (1.020.000 EUR).” POZOR: Še nikjer ni zaznati projekta Soboško jezero – ureditev južnega dela. V rebalansu proračuna 2016 pa je ugotoviti, da se bo projekt izvajal v letu 2017 (-854.000 EUR).

Drugi DIIP nosi oznako september 2016 in že govori o vstopni točki v Pomurje – t.i. Vrata v Pomurje. V njem je ugotovljeno, da bo investicija za realizacijo projekta stala dobrih 2 MIO EUR. Vsebine, ki jih zasleduje projekt se že močno spremenijo.

Kaj o projektu piše v proračunu občine za leto 2017: “Največja po znesku planirana investicija v proračunu je projekt Vrata v Pomurje z postavitvijo Paviljona Expo
(1.627 tisoč EUR).” in “Za nakupe opreme je planiranih skupno 324.111 EUR. Bistveni del predstavljajo planirana sredstva v okviru projekta Vrata v Pomurje (183.000 EUR – osnovna oprema v Paviljonu Expo), ter sredstva za opremo
doživljajskih točk v okviru projekta GO IN NATURE – Interreg (30.000 EUR).”

POZOR: Še nikjer ni zaznati projekta Soboško jezero – ureditev južnega dela. 

“Za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije, ter investicijsko vzdrževanje in
obnove je v rebalansu proračuna planirano manj odhodkov za projekt Vrata v Pomurje v višini 1.305.013 EUR zaradi prenosov večjega dela izvedbe projektov CTN v leto 2018.”

POZOR: Tudi v Rebalansu proračuna 2017 še nikjer ni zaznati projekta Soboško jezero – ureditev južnega dela. 

Vskoči podjetje SL Consult d.o.o. in leto pozneje, točneje junij 2017 izdelata PIZ (Predinvesticijska zasnova) in IP (Investicijski program). Strošek slabih 4.4 MIO EUR. 

Piše se september 2017, IP je noveliran. Razkriva, da se bo projekt z imenom Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center vzpostavil za slabih 4.7 MIO EUR

Znana je torej investicijska vrednost. Znana pa je tudi vsebina in da se bo vzpostavil paviljon ob Soboškem jezeru (parcelne številke 5057/2 ter 5367/2 k.o. Murska Sobota), da se bo uredila neposredna okolica okoli objekta in da se bo uredila komunalna ter cestna infrastruktura za potrebe paviljona.

Dokument še razkriva, da bo število obiskovalcev informacijskega središča že v letu 2023 doseglo 100.000 in da se bodo vložena sredstva (finančni kazalnik) povrnila v slabih 13 letih.

Oblast že v letu 2017 vedela, da bo projekt Vrata v Pomurje stal čez 6.1 MIO EUR

Danes je jasno, da kaj dosti o še enem projektu davkoplačevalci niso slišali. Spreminjanje projekta, rast stroškov in 4.7 MIO EUR za Expano ter še novih dodatnih 1.4 MIO EUR bi se v času volilnega leta 2018 slabo slišalo.

POZOR, piše se Proračun 2018. V delu obrazložitev Splošnega dela proračuna piše: “Največji po znesku planirani stroški na pod kontu 4204-01 Novogradnje so:
– Vrata v Pomurje 2.308.229 EUR
Soboško jezero – ureditev južnega dela 1.407.984 EUR

“Vzporedno nastajata še dva projekta, imenujeta se Vrata v Pomurje – ureditev okolice in že v januarju 2017 projekt Motorični park in ponton. To razkriva 3. novelacija IP, ki oba DIIP združi v enega, namero po pontonu pa opusti. Nastane nov projekt, vsem danes znan pod imenom Soboško jezero -južni del. Ocenjena vrednost projekta znaša slabih 1.4 MIO EUR.”, tako komaj dokument 3. novelacija investicijskega programa Soboško jezero -ureditev južnega dela.

O tem projektu se seveda govori bolj malo, saj je jasno, da “naložba” v začetni projekt Expano oz. poznejši Vrata v Pomurje stane skupno 6.1 MIO EUR.

Zaključek: Projekt Soboško jezero – ureditev južnega dela se v proračunu znajde šele v letu 2018. Jasno je, da je murskosoboška oblast “stuhtala”, kako je v času volilnega leta potrebno zamolčati dejstvo, da projekt Vrata v Pomurje ne bo stal niti 4.7 MIO EUR ampak krepkih 6.1 MIO EUR (če bi vključili še vse stroške, ki so “poskriti” in niso prikazani, pa čez 6.2 MIO EUR)!

To pa še ni vse. Svojim občankam in občanom je potrebno “skomunicirati”, da je projekt finančno vzdržen, torej, da bo s prihodki “pokril” vse stroške, ki bodo zaradi obratovanja in ostalega, kar “potegne” za sabo nastali.

Morda že prepoznate, kaj je še stuhtala občinska oblast? Če ne, boste izvedeli v naslednjem prispevku v ponedeljek! In še ena velika skrivnost, katero je po nam znanih in preverjenih informacijah izvedela celo NPU (Nacionalni preiskovalni urad)!

Uredništvo