Murskosoboški proračun ne odgovarja na ključne potrebe njenih občanov!

Vir:www.murska-sobota.si

Včeraj je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota obravnaval proračun občine v prvi obravnavi. Predsednik odbora za proračun in finance in bivši župan Občine M. Sobota go. Anton Slavic je pojasnil predlog sklepa, ki ga je to pristojno delovno telo sprejelo in ga predlagalo mestnemu svetu. Predvsem je pojasnil, zakaj kompromisni predlog odbora, da mestni svet kljub mnogim vrzelim v proračunu, zaradi katerih ni odgovora na ključne potrebe njenih občanov, proračun sprejme.

Svetniška skupina SDS (Slovenska demokratska stranka glasovala) ni dala podpore proračunu v omenjeni vsebini

Svetniška skupina SDS včeraj ni podprla osnutka proračuna v prvi obravnavi, svoje argumente pa je podkrepila prav s stališči, ki jih je podalo delovno telo občinskega sveta, Odbor za proračun in finance. Pri tem je njen predstavnik Bojan Petrijan, ki je tudi član odbora za proračun in finance izpostavil, da proračun sploh “ne odgovarja ali odgovarja le deloma” na:

  • težave z demografijo (odhajanje občanov, upad populacije, starajoča se družba)
  • trg dela (pomanjkanje primernih delovnih mest glede na izobrazbeno strukturo, potrebe delodajalcev in glede na strateške dokumente občine)
  • potrebe zagotovitve stanovanj socialno ogroženih družin in primernih stanovanjskih površin za mlade
  • potrebe gospodarstva z zagotovitvijo komunalno opremljenih zemljišč in prostorov za proizvodno-storitvene dejavnosti
  • potrebe obnove razpadajoče infrastrukture

Mesto, ki nima odgovora na demografske težave, je neuspešno mesto

Kot so v svetniški skupini SDS poudarili, ne morejo podpreti osnutka proračuna (v prvi obravnavi), ki ne zagotovi sredstev za odpravljanje ključnih potreb njenih občanov. Če ni ne stanovanj in ne primernih delovnih mest, tudi za mlade, to pomeni, da “mladosti” v občini ni in ne bo, ostalo bo vse več starejših in starih, kar pomeni, da o pristnem medgeneracijskem sobivanju v prihodnosti ne moremo govoriti.

Letošnji proračun občine je “težak” cca. 25.4 MIO EUR na prihodkovni in cca. 26.96 MIO EUR na odhodkovni strani. Proračunski primanjkljaj občine tako v letu 2020 znaša cca. 1.57 MIO EUR. Za kritje primanjkljaja zaradi presežkov odhodkov nad prihodki, izdatkov nad prejemki ter odplačila dolgov, se bo občina v letu 2020 zadolžila za novih 1.1 MIO EUR, ostalo razliko pa bo “krila” iz naslova presežkov iz preteklih let.

Sicer pa je mestni svet na včerajšnji seji sprejel še OPPN (Odlok o občinskem prostorskem načrtu) za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v prvi obravnavi in Obvezno razlago Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za SOIC (Severno obrtna industrijska cona) po hitrem postopku ter dal pozitivno mnenje ravnateljici Biotehniške šole Rakičan, Simoni Potočnik, k ponovnemu imenovanju.

Uredništvo