Murskosoboški svetniki danes v potrditev zadnjega proračuna pred lokalnimi volitvami!

Vir: www.murska-sobota.si

Svetniki Mestne občine Murska Sobota bodo na današnji seji sprejemali proračun občine za leto 2018 (Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota). Tokrat v drugi obravnavi in z minimalnimi popravki glede na prvo branje. Presenečenj ni pričakovati, zato bo županova ekipa do lokalnih volitev (v mesecu novembru) imela čas, da popravi klavrno sliko triletnega neambicioznega delovanja ter brezinvesticijskega cikla.

Proračun s 25.523 MIO EUR prihodki ter 27.375 MIO EUR odhodki, primanjkljaj pokrit z najetim kreditom in prenešenim presežkom prihodkov nad odhodki v letu 2017!

Proračun, ki ga bodo svetniki sprejemali na današnji seji kaže “lepe številke”, tudi komentiral se bo kot eden najevečjih in investicijsko naravnanih v zgodovini občine. Toda, višina prihodkov, ki stoji v njem je posledica (pre)močnega zadolževanja občine, prenešenih sredstev iz preteklih let zaradi neambicioznega dela županove ekipe ter posledično zastajanja investicijskega cikla v zadnjih treh letih, višje povprečnine, dodeljene občinam za leto 2018 in načrtovane razprodaje občinske srebrnine. Samo višja povprečnina bo v letošnji proračun nakapljala za več kot 600.000 EUR dodatnega denarja. Podrobnejše branje proračuna pa že razkriva kar nekaj težav, s katero se bo MOMS spoprijemala v prihodnje. V prvi vrsti gre za projekt Vrata v Pomurje oz. EXPANO (prej Regijski promocijski center), ki mu župan Jevšek že zagotavlja potrebna sredstva za delovanje (nove zaposlitve in materialne stroške) in išče novo ime, pa čeprav bi se naj financiral iz lastnih virov. Več kot 190.000 EUR bo dodeljenih RC (Razvojni center), ki bo upravljal z objektom pa še to le za začetek. Začasno? Tudi pravega odgovora na že večkrat postavljeno vprašanje nekaterih svetnikov opozicije, kam se steka vsakoletnih 1/2 sredstev iz naslova poslovnega najema premoženja občine, s katerim upravlja CEROP, še vedno ni. Toda, za vsakoletnih več kot 360.000 EUR bi občani morali izvedeli, kam se ta denar vlaga, saj je to denar, ki ga na TRR račun CEROP plačajo ravno oni. Tisti, ki bodo še bolje analizirali proračunske postavke, pa bodo hitro ugotovili, da župan niti slučajno proračunske malhe ne deli uravnoteženo in v skladu s potrebami enakomernega razvoja. Če nekatere Krajevne skupnosti (KS) “gradijo” skozi vsa štiri leta in se jim denar nakaplja za zagotavljanje miru, pa še zdaleč ni enako pri drugih KS. Podobno je s transferji v Zavode, kjer velja rek bližje županu, bližje do občinskega proračuna (denarja)…

Če beremo proračun še strateško, so v občini izostali ključni projekti za izboljšanje kakovosti bivanja občank in občanov, projekt Vrata v Pomurje je ostal osamljen, brez podpore Pomurskih županov, nevaren zaradi finančne vzdržnosti, pa še občino je močno zadolžil. Več kot 600.000 EUR več denarja, ki ga bo proračun deležen v letu 2018 pa se bo porabil za nove nepotrebne zaposlitve v občini, posredno v mnogih zavodih, “zlobiranih” sredstvih, ki so dodeljene brez posebnih analiz in jih ni v nobenih strateških dokumentih…Takšno ravnanje pa pomeni le, da tudi visoka loterijska dobitka, ki sta osrečila kar dva občana občine Murska Sobota, 15% davek na dobitek pa je pristal v občinskem proračunu, ne bosta končala v Letnem kopališču M. Sobota, več denarja ne bo omililo težav neprimernega okolja (zraka) onesnaženega s prašnimi delci PM-10, ne bodo rešene prihajajoče težave v zvezi s ceno iz sistema daljinskega ogrevanja, problematika meteornih vod, problematika cen za čiščenje odpadnih vod…padec populacije, problematika zniževanja delovno aktivnega prebivalstva, pritegnitev vlagateljev v javne projekte, stanovanjska problematika ipd.

Bodo svetniki, ki so pred leti “zaustavljali” strateške, finančno vzdržne projekte, (tudi take, ki so imeli zagotovljene lastne vire financiranja) na današnji seji vsaj kritični razpravljalci proračuna?

B.P.