Murskosoboški župan Jevšek z rebalansom proračuna zvablja svetnike v predvolilno past in zamegljuje finančne težave občine!

Na današnji seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota bodo svetniki glasovali še o Odloku o rebalansu proračuna občine. Čeprav v obrazložitvi splošnega dela proračuna piše, da vse, razen znižanja prihodkov iz naslova prodaje zemljišč v višini 523.940 EUR ter nadomestitivijo izpada prihodkov z zadolževanjem v višini 500.000 EUR (23.940 EUR pa iz drugih prihodkov) ne gre za druge spremembe, vse ni tako. Rebalans proračuna za leto 2018 je namreč prikazan le do ravni podkontov. Zakaj?

Rebalans proračuna pripravljen “zelo ozko”, brez prikazanih podkontov (K6)!

Župan Jevšek tokrat prihaja še z enim presenečenjem. Če je do danes “globoko” zadolžil občino, prerazporejal sredstva brez omejitev, podražil določene projekte za več kot 100%, prihaja sedaj s prošnjo po novi zadolžitvi. Toda, tokrat precej bolj zvito. V past zvablja svetnike kar z zadolževanjem za potrebe projekta vzpostavitve reflektorjev na Mestnem stadionu Fazanerija, za katerega pa so vsi pogoji za izvedbo projekta že izpolnjeni v aktualnem proračunu 2018. Zakaj torej rebalans? Preprosto, zmanjkalo je denarja, Jevšek pa si želi “pod srtreho” spraviti še kakšen projekt.

Jutrišnje konstruktivne razprave na seji tako ni pričakovati. Poleg taktne poteze priprave proračuna le do ravni podkontov, ki zamegljujejo pravo stanje proračuna, Jevšek potaplja tudi finance občinskega proračuna. Občina Murska Sobota bo namreč z jutrišnjim dnem zagotovo (točno s 1.1.2019) med bolj zadolženimi občinami v RS. Zadolžena bo 67,52% trenutne dovoljene meje, kar predstavlja 848.600 EUR letnih obveznosti iz naslova glavnice in obresti. Toda, pripravljalec proračuna župan Jevšek je bil prav gotovo opozorjen, da ta “procent” velja ob sedanji rekordno zgodovinsko nizki vrednosti obrestne mere EURIBOR. Kot vemo, ECB (Evropska centralna banka) in njen guverner Mario Draghi še vedno “drži” obrestno mero na vajetih.

Toda, po zadnjem marčevskem sporočilu iz stavbe ECB v Frankfurtu nekateri analitiki že sklepajo, da se bliža konec obdobja izjemno nizkih obrestnih mer. Te naj bi se pričele postopoma dvigovati v zadnjem četrtletju letošnjega leta in v prvem polletju prihodnjega. In, kaj bo to pomenilo za “finance” murskosoboškega proračuna? Bo o tem padlo kakšno vprašanje na jutrišnji seji?

B.P.