Vlada RS je prisluhnila stiski občanov Občine Tišina in namenila devet milijonov in tristo tisoč evrov za dograditev in zvišanje nasipa ob reki Muri na Petanjcih.

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra Andreja Vizjaka, Direkcija Republike Slovenije in Občina Tišina so podpisale Sporazum o skupni izvedbi investicije Dograditev in nadvišanje VVN Krog – Petanjci.

Na skupnem sestanku so v okviru sporazuma sprejeli dogovor, da občina Tišina izvede vsa potrebna dela za izvedbo projekta. Naloga občine je priprava in izvedba javnega naročila za pripravo projektne dokumentacije, pridobitev projektne dokumentacije, pridobitev vseh
potrebnih soglasij in pravic, oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na
Upravno enoto Murska Sobota in v nadaljevanju samo izvedbo.

Vsa dela bodo financirana s strani Direkcije RS za vode. Zagotovljenih je 9.300.000,00 € sredstev, gradbeno dovoljenje pa bodo pridobiliu do 30.06.2023.

Vodenje projekta prevzema občina, saj po besedah direktorja Romana Kramerja na direkciji nimajo dovolj kadra, da bi lahko izvedli vse projekte, ki so jih dobili na območju Republike Slovenije.

S predlogom direkcije je župan Občine Tišina Franc Horvat 1. februarja 2022 seznanil člane občinskega sveta, ki so potrdili sklep o soglasju k sklenitvi sporazuma.

Z izvedbo dograditve in zvišanja nasipa ob reki Muri se bo povečala varnost pred poplavami na širšem delu Občine Tišina.

C. U.