Načrta za okrevanje in odpornost je oddan, čas je za akcijo (VIDEO)

Čas je za akcijo

»Z oddajo Načrta za okrevanje in odpornost se zaključuje zahtevno in obsežno delo. Tečemo zadnji krog in verjamem, da bo v naslednjih treh mesecih načrt tudi potrjen. Po letu dni kriznih razmer je čas za akcijo, zaključek administrativnih postopkov in čimprejšnji pričetek aktivnosti za uporabo sredstev, ki bodo pomembno prispevala k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19,« je ob tej priložnosti povedal minister Zvone Černač.

28. aprila 2021, spre je Vlada RS sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost in ga poslala v potrditev Evropski komisiji. Načrt je podlaga za koriščenje 2,5 milijarde evrov sredstev, od tega 1,8 milijarde nepovratnih sredstev  iz Sklada za okrevanje in odpornost. Slovenija bo sredstva usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskavam in razvoju, izobraževanju, zdravstvu, socialni varnosti in stanovanjski politiki.

Vodja delovne skupine za pripravo #NOO mag. Monika Kirbiš Rojs: “21. julija lanskega leta, ko je bil sklenjen dogovor o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, je bil zgodovinski trenutek za Evropsko unijo, danes pa je zgodovinski trenutek za Slovenijo.”

Sicer pa je celoten dokument dostopen na povezavi https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti?fbclid=IwAR2Mm9Mg6ptc5mBTwKTBzkpKktbbpiaeMh_XIrwkcMV5Jd9384Dj7C8WSv0.

Uredništvo