Nagrajenci Mestne občine Murska Sobota ob prazniku občine

vir: spletna stran mestne občine Murska Sobota

Naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota se podeli za izkazano čast posamezniku za zasluge, ki imajo trajen pomen za ugled in promocijo Mestne občine Murska Sobota.

Plaketa Mestne občine Murska Sobota se v obliki denarne nagrade podeljuje posameznikom, skupinam občanov ter društvom za življenjsko delo, za večletne uspehe trajnejšega pomena, vrhunske uspehe in dosežke ter kot spodbuda za nadaljnje delo.

Zahvalna listina Mestne občine Murska Sobota se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za pomembne uspehe in dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Mestne občine Murska Sobota.

 

Naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota v letu 2024 prejme prof. dr. Mitja Slavinec

Prof. dr. Mitja Slavinec je v zadnjih desetletjih prispeval k trajnemu ugledu, promociji, razvoju in prepoznavnosti Mestne občine Murska Sobota na več področjih, tako poljudnih, družbeno koristnih, pedagoških kot raziskovalnih.

Pomurski akademik. dr. Mitja Slavinec je že kot gimnazijec na Gimnaziji Murska Sobota uspešno vodil mlade raziskovalce osnovnošolce, ki so na državnem srečanju Jugoslavije osvojili zlate medalje. Diplomiral je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, zdajšnji Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in doktoriral. V času študija je bil mentor mladim tehnikom in modelarjem na treh osnovnih šolah v Pomurju. Takoj po diplomi si je prve izkušnje nabiral kot učitelj matematike in fizike na osnovni šoli za odrasle pri takratni Delavski univerzi v Murski Soboti, jeseni istega leta pa se je zaposlil na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, sedanji Fakulteti za naravoslovje in matematiko, kjer je leta 2015 bil izvoljen za dekana. Dodatno se je izobraževal v Evropi in ZDA. Raziskovalno deluje predvsem na področju tekočih kristalov aplikativne fizike in implementacije neformalnega izobraževanja v šole.

Pedagoško deluje kot univerzitetni profesor na Univerzi v Mariboru, kjer je bil pobudnik za ustanovitev predmetov, povezanih z uporabno fiziko, katerih je tudi nosilec. S tem je pomembno pripomogel k prenosu znanja v realni sektor in k razvoju ter uveljavitvi aplikativnih fizikalnih znanj na Univerzi v Mariboru. Je ustanovitelj in nosilec predmeta Potapljanje, ki je edini tak predmet na univerzitetni ravni pri nas. V njegovem pedagoškem naboru so predmeti fizike v vseh letnikih študija fizike na vseh treh stopnjah na pedagoški in nepedagoški smeri. Bil je eden izmed pobudnikov in avtorjev univerzitetnega porgrama v Rakičani, kjer je tudi predaval študentom Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako pa tudi študentom Medicinske fakultete, Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo in drugim. Izkušnje ima tudi z izobraževanjem odraslih kot so predavanja na stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, predvsem za mentorje mladih raziskovalcev, iz astronomije in fizikalnih vsebin v naravoslovju po celotni vertikali v osnovnih šolah.

Ob predavateljskem delu je zelo aktiven tudi kot mentor ali so-mentor študentom pri skupaj 50 zaključnih delih na vseh treh stopnjah, od tega 3 krat na doktoratih. Mentorstvo dopolnjuje z plodnim raziskovalnim in strokovnim delom, kar priča njegova bogata bibliografija s 1237 bibliografskimi enotami. Prav tako pa je avtor in soavtor 53 srednješolskih, osnovnošolskih in drugih učbenikov, kar le še poudarja njegovo vsestranost in produktivnost.

Aktiven je bil tudi pri organizaciji domačih in mednarodnih konferenc, izmed katerih omenimo Evropsko konferenco o tekočih kristalih v Mariboru leta 2011 in konferenco evropske znanstvene fundacije v Rogaški Slatini leta 2013 in že dvaindvajset konferenc Pomurske akademije PAZU. Je dolgoletni član in predsednik maturitetne komisije za fiziko in član predmetne komisije za prenovo učnih načrtov iz fizike.

V letu 2023 je prof. dr. Slavinec prejel nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju visokega šolstva.

Njegova družbena angažiranost v lokalnem in slovenskem prostoru se kaže na različnih področjih. Deloval je kot mestni svetnik in član, tudi predsednik, več svetov zavodov v lokalnem okolju. Je pobudnik ustanovitve več ključnih družbenih ustanov v Pomurju, med katerimi je Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija PAZU unikatna v slovenskem prostoru. Na njegovopobudo je Državni zbor sprejel zakon o Pomurski akademiji. PAZU združuje in povezuje pomurske doktorje znanosti z namenom pospeševanja razvoja ter učinkovitega prenosa znanja in tehnologij v našo občino in regijo. Je odličen povezovalec in voditelj ter je ob vodenju Združenja Pomurska akademsko znanstvena unija PAZU med drugim tudi predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, oboje s sedežem v Murski Soboti. V času, ko predseduje upravi Pomurske izobraževalne fundacije so zbrali in študentom razdelili za skupaj preko 3 milijone evrov štipendij. Je predsednik Naravoslovno matematične fundacije in ustanovni predsednik Potapljaškega društva Murska Sobota in Astronomskega društva Kmica, na nacionalni ravni pa že dvajset let vodi Slovensko potapljaško zvezo. Na področju potapljanja je v Pomurju in širše pustil globoko sled pri zagotavljanju varnega potapljanja ter krepitvi podvodne reševalne službe. Dva mandata je vodil Društvo poslancev 90, bil predsednik Zveze za tehnično kulturo Slovenije in predsednik častnega razsodišča Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), kjer je trenutno član nadzornega odbora. S svojim delovanjem in pozitivnim vplivom prof. dr. Slavinec mnogokrat prostovoljno navdušuje generacije mladih iz Mestne občine Murska Sobota na področju tehnične kulture, znanosti, športa. Je izjemen mentor številnim mladim iz Mestne občine Murske Sobote in širše.

Prof. dr. Slavinec je bil pobudnik za ustanovitev in prvi vršilec dolžnosti direktorja ustanove Raziskovalno izobraževalnega središča RIS dvorec Rakičan. Med leti 2004 in 2008 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, kjer je deloval v odborih za šolstvo, znanost in gospodarstvo ter bil podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije. V letih 2021 in 2022 je bil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, zadolžen za visoko šolstvo in znanost. Med drugim je vodil komisijo za pripravo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti v Sloveniji, ki je po več kot desetih letih bil v Državnem zboru potrjen brez glasu proti. S svojim angažmajem je posebej izkazal odnos do lokalne skupnosti, iz katere izhaja.

Je ustanovitelj in urednik revij Potapljač, Astronomi v Kmici in znanstvene revije Anali PAZU, ter odgovorni urednik revij Diaonia ter Pomurska obzorja. Za svoje delo je med drugim prejel srebrno plaketo Univerze v Mariboru, Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko za vrhunske dosežke na področju strokovne dejavnosti, Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, Zlato plaketo Civilne zaščite, Častni znak Zveze za tehnično kulturo Slovenije in je zaslužni član Podvodne reševalne službe Slovenije.

Pomurski akademik Mitja Slavinec si je s svojim delom in povezovalnim pristopom zagotovil mesto osrednjega povezovalca in generatorja dejavnosti na področju znanosti in izobraževanja v Pomurju.

 

 

Plaketo Mestne občine Murska Sobota v letu 2024 prejmeta  Biserka Flegar in Avgust Marič 

Biserka Flegar, upokojena učiteljica iz Bakovcev je vsestranska kulturna delavka. Ugled v krajevni skupnosti si je pridobila kot aktivna sooblikovalka kulturnega življenja. Vedno priskoči na pomoč pri vsaki organizaciji in dogodku, kjer s svojim znanjem dogodek naredi slovesnejši. S svojo lepo pisavo oblikuje in napiše kreativna vabila in plakate. Ob posebnih priložnostih priskoči na pomoč tudi z govori in povezovanjem programa. V svoja dela vključi besede, ki te ne pustijo ravnodušnega. Aktivna ni samo v širši lokalni skupnosti, ampak je tudi aktivna članica Društva upokojencev Bakovci, kjer že 25 let vodi pevsko, kulturno sekcijo. Njeno vodstvo se izraža v njihovih nastopih, saj pesmi donijo mnogo lepše. Bila je tudi predsednica KUD Bakovci, članica TVD Partizan Bakovci, kjer je bila vodja sekcije za rekreacijo in glavna organizatorka prireditve Prizma optimizma, aktivno je delovala pri delu komisije za varstvo okolja, bila članica KO RK Bakovci ter vodja obrambnega krožka na OŠ Bakovci.

V Krajevni skupnosti vedno z veseljem prostovoljno priskoči na pomoč s svojimi idejami.  Za svoje dolgoletno in prizadevno delo je prejela že vrsto priznanj in pohval: Maroltovo zlato priznanje od JSKD, priznanje KS Bakovci, Pomurske pokrajinske zveze društev, Zveze društev Slovenija, Društva upokojencev Bakovci, OF slovenskega naroda.

Avgust Marič je bil do upokojitve zaposlen kot hišnik na OŠ Bakovci. Prav tako je delal kot hišnik v Krajevni skupnosti Bakovci. Še zmeraj je aktiven na področju vsesplošnega dela v krajevni skupnosti. Že 60 let je aktiven član PGD Bakovci ter aktiven član DU Bakovci. 40 let je član operativnega dela v PGD Bakovci, ima značko veterana, prejel je priznanje 1. stopnje gasilske zveze MO MS, bronasto, srebrno in zlato priznanje Gasilske zveze Slovenije, priznanje CZ MOMS, bil je poveljnik PGD Bakovci, mentor gasilske mladinske sekcije, vodja in organizator pri božjem grobu od njegovih začetkov do danes, ima čin častnika 2. stopnje in ima veliko zaslug pri gradnji in opremljanju vaško-gasilskega doma, rad pa priskoči na pomoč tudi pri delu v župniji.

Avgust ima zanimivo življenjsko izkušnjo, in sicer je leta 2008 rešil okoliš OŠ Bakovci, saj je v šoli uhajal plin s plinske postaje. Čeprav je bil tik po operaciji se je kljub bolečinam odzval klicu na pomoč ter šel v prostore OŠ in zaprl plin. Je vsestranski mojster pri popravilih. Že od nekdaj pomaga v krajevni skupnosti z vsem svojim znanjem in sposobnostmi pri različnih delih ali dogodkih.  Ni le človek besed, ampak tudi dejanj. Sodeluje tudi v pevski sekciji. S pozitivno kritiko veliko pripomore k razvoju krajevne skupnosti. S svojim delom pripomore tudi k lepšemu izgledu vasi. Avgust Marič je je spoštovan in priljubljen krajan Krajevne skupnosti Bakovci.

Biserka Flegar in Avgust Mariča prejmeta plaketo za dolgoletno požrtvovalno in prostovoljno delo v KS Bakovci, saj sta s svojim delom, pripomogla tako k ugledu kot razvoju vasi. Njuno delo spremlja misel: kar je v preteklosti bilo dragoceno, se nikdar ne izgubi, resnice in tudi vrednote, ki jih je ustvaril človek, se ne izgubijo, ostanejo žive in naj bodo priznane ali ne , bodo živele tudi v vsakem naslednjem razvoju.

 

Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota v letu 2024 prejme Splošna bolnišnica Murska Sobota  

V minulem letu je Splošna bolnišnica Murska Sobota z več dogodki obeležila 130-letnico svojega delovanja, ki ga predstavljajo naslednji pomembni mejniki od ustanovitve naprej: ustanovitev leta 1883, odločitev o prenosu vseh bolnišničnih dejavnosti v Rakičan leta 1953, prvi nov objekt na novi lokaciji 1954, zgraditev internega oddelka 1965, zgraditev kirurškega boka (največje investicije vseh časov v zdravstvu v regiji) 1988, 1999 novi prostori za potrebe citologije, patologije in endoskopije, 2004 zgraditev novega ginekološko – porodnega oddelka, ki je bil leta 2007 končan in predan  v uporabo, pridobitev mednarodne akreditacije 2011 in učne bolnišnice 2011, energetska sanacija večine objektov 2012, 2015 je začel delovati Urgentni center.

Vse to kar danes bolnišnica je, je zasluga vseh dosedanjih generacij zaposlenih, iz male lokalne bolnišnice je nastala peta največja regijska bolnišnica. Bolnišnica je v zadnjih letih naredila velik razvoj, napredek v strokovnem, kadrovskem in poslovnem smislu. Zdravstvena nega v bolnišnici je v zadnjih letih dosegla vidne rezultate, tako z vidika razvoja stroke, organizacije in razvoja kadrov. Trudi se zagotavljati integrirano delovanje v strokovnem in poslovnem delovanju bolnišnice. Po večletnih naporih je bila oblikovana samostojna znanstveno – raziskovalna dejavnost v bolnišnici, kot prvi izmed slovenskih regijskih bolnišnic.

Bolnišnica je nepogrešljivo vpeta v izobraževanje zdravstvenih delavcev, sodeluje s Srednjo zdravstveno šolo in obema Medicinskima fakultetama, ob odprtju novega programa izobraževanja zdravstvenih delavcev na Alma mater Europea leta 2011 je dobila potrditev s prejetjem naziva Učna bolnišnica. Ob ponosni zgodovini murskosoboške bolnišnice smo danes priča njenemu nadaljnjemu razvoju in napredku, saj je postala učna bolnišnica in sodoben medicinski center s številnimi oddelki in specialističnimi ambulantami, operacijskimi bloki in najsodobnejšo opremo. S svojo vlogo in odgovornostjo skrbi za zdravje ljudi ter ostaja neločljiv del našega lokalnega in širšega okolja.

Bolnišnica pa ni le zdravstveni subjekt, temveč tudi verjetno največji gospodarski subjekt v Pomurju, saj s 1200 zaposlenimi zagotavlja veliko kakovostnih delovnih mest. Njihovo največje poslanstvo ostaja ozdraviti oz. zdraviti ljudi, postati ugledna in mednarodno priznana bolnišnica ter slediti vrednotam bolnišnice kot so skrb, strokovnost, humanost, strpnost in prijaznost.

 

Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota v letu 2024 prejme Marjana Gomboc   

Marjana Gomboc je dolgoletna prostovoljka, krvodajalka in aktivna občanka. Že od vsega začetka je aktivna prostovoljka Hiše Sadeži družbe Murska Sobota. Pomagala je pri obnovi Hiše, dolga leta je bila mentorica šiviljske delavnice in udeležence učila šivanja ter popravila marsikatero oblačilo, ki si je uporabniki niso mogli privoščiti zamenjati. Dolga leta je delovala kot prostovoljka spremljevalka otrok na šolskih avtobusih v okviru programa Varna pot v šolo ter skrbela za varno obnašanje na avtobusih ter otroke učila lepih navad. Še vedno pomaga pri izvajanju raznih delavnic v okviru otroških taborov, pomaga pri šivalnici in obvešča glede lokalnih potreb v Murski Soboti.

Marjana Gomboc je tudi članica Rdečega križa Slovenije. Že preko 20 let daruje kri in je letos kot prva ženska krvodajalka v Pomurju darovala kri stotič. Je tudi članica Društva upokojencev Murska Sobota in je vključena v projekt Starejši za starejše. V sklopu programa obiskuje občane starejše od 85 let. Za vsak 8. marec ženskam odnesejo rožice, za novo leto pa vsem darila. Splet okoliščin je poskrbel, da je Marjana tudi podporni član Društva slepih in slabovidnih ter nepogrešljiva na njihovih srečanjih.

Za Marjano je prostovoljstvo in članstvo v društvih več kot samo dobrodelnost. To je njeno poslanstvo, zato to počne z vsem srcem in kljub mnogim življenjskim preizkušnjam vedno znova najde moč, da se pobere in še naprej daje drugim del sebe. Veselje, ki ga čuti, ko lahko razveseli druge pa ji poplača ves vložen trud.

RKS – OZ Murska Sobota v predlogu navaja, da je Sobočanka Marjana Gomboc, dolgoletna in aktivna prostovoljka ter krvodajalka. S svojim zgledom spodbuja h krvodajalstvu in s tem prispeva k promociji krvodajalstva, ki velja za eno najbolj humanih dejanj. Neprecenljiv je njen prispevek za krvodajalstvo v MOMS, dober glas o krvodajalstvu pa širi tudi v vseslovenskem prostoru. Kot prostovoljka je aktivna v številnih društvih.

 

Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota v letu 2024 prejme doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med. 

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, prejema zahvalno listino za izjemne dosežke na področju preventive, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v medicini.

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, je ob strokovnem delu, ki ga opravlja v Splošni bolnišnici Murska Sobota kot vodja raziskovalne dejavnosti in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot višja zdravnica specialistka javnega zdravja in namestnica predstojnika Centra Šola javnega zdravja, skupaj s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota že v letu 2016 zasnovala in priklicala v življenje uspešen Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je še danes edini celoviti javnozdravstveni program v Sloveniji, ki obravnava srčno popuščanje. Izjemnost Programa je že leta 2017 prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, ki od takrat Program tudi finančno podpira. Delovanje doc. dr. Farkaš Lainščakove je večplastno in pomembno vpliva na javnozdravstveno in raziskovalno sfero v regiji, omenjeni Program pa predstavlja enega izmed vrhuncev njenih organizacijskih, strokovnih in raziskovalnih sposobnosti ter kaže kako lahko ključne napredke medicine prevedemo v domače okolje na dostopen in preprost način, ki je razumljiv najširši javnosti.

Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je v lokalnem, nacionalnem in sedaj tudi mednarodnem okolju izjemno dobro sprejet in katerega aktivnosti so namenjene bolnikom, njihovim svojcem, ter tudi strokovni in splošni javnosti, je prerasel meje pomurske regije in je v zadnjem triletnem obdobju postal nacionalni.

Da je partnerjem Programa to uspelo, pa ima največ zaslug prav Jerneja Farkaš Lainščak, ki je s svojim strokovnim delom in znanjem prispevala levji delež pri razvoju in uspešnemu izvajanju aktivnosti Programa, ki se največkrat odvijajo izven službenega časa. Hkrati je doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., ob strokovnem in zdravstveno vzgojnem delu s ciljnimi skupinami kot so osebe s tveganjem, da zbolijo za srčno-žilno boleznijo, bolniki, svojci in drugi, nenehno prepoznavala tudi ključne raziskovalne vrzeli in v povezavi z vsebinami Programa skupaj s sodelavci izvedla ter znanstveno publicirala številne raziskave.

Vir: Občina Murska Sobota