NIJZ ne priporoča dezinfekcije zunanjih površin in sporoča: Ljudje, ravnajte tako!

Foto: Pixabay

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) dezinfekcije zunanjih javnih površin ne priporoča, saj meni, da je učinkovitost dezinfekcije takih površin vprašljiva.

Učinkovitost dezinfekciranih površin (razkužene le za kratek čas zaradi ponovnega dotikanja) vprašljiva

NIJZ meni, da so površine, ki so dezinfekcirane, razkužene le za kratek čas, potem pa bi bila učinkovitost slednjih v primeru prijemanja vprašljiva. Zato predlagajo in svetujejo, da se ljudje čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene.

“Svetujemo, da prebivalce intenzivno spodbujate k izvajanju preventivnih ukrepov: ne dotikajmo se oči, nosu in ust; redno si umivajmo roke z milom in vodo ali razkužimo; upoštevamo pravila higiene kašlja; v primeru, da zbolimo, ostanemo doma; izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.”, pa so zapisali na NIJZ.

Pri tem NIJZ sporoča, da naj prebivalci še posebno pozornost usmerijo na javne površine, ki se jih pogosto dotikamo. Mednje sodijo klopi, bankomati, ograje in ročaji ter kljuke pred vhodi v večstanovanjske zgradbe, zunanji ročaji oz. kljuke na vratih javnih ustanov, ročaji tekočih stopnic v podhodih,  ograje na klančinah ob stopniščih, površine parkomatov v kolikor so v rabi, izposojevalniki in kolesa za izposojo, pasja stranišča…

Sicer pa so ukrepi Vlade RS in občin že usmerjeni v smeri, s katerimi se poskuša zmanjšati zadrževanje večjih skupin na isti lokacij in povečati nadzor ob prepovedi uporabe javnih igrišč ipd.

Uredništvo