Izgradnja vodovoda sočasno z rekonstrukcijo državne ceste

Občina Lendava je uspešno zaključila postopek javnega naročila in podpisala pogodbo za izgradnjo dobrih 6 kilometrov novega magistralnega vodovoda na relaciji Lendava–Pince s podjetjem IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o. Vrednost pogodbenih del, ki bodo predvidoma zaključena v letu in pol, znaša 1.401.612,43€ z vključenim DDV-jem. Ta projekt je ključen korak naprej v zagotavljanju učinkovite oskrbe s pitno vodo ter bo prispeval k izboljšanju življenjskega standarda v lokalni skupnosti.

»Novi 6-kilometrski vodovodni sistem predstavlja investicijo v prihodnost naše občine. Z zavedanjem, kako pomembno je zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo za vse naše prebivalce, smo k izvedbi pristopili sočasno z rekonstrukcijo državne ceste, saj bo novi vodovod nadomestil dotrajan, več kot 40 let star, vodovodni sistem na tem območju. S tem želimo zmanjšati izgube pitne vode, zagotoviti trajnostno in varno oskrbo s pitno vodo ter skrbeti za ohranjanje čistega okolja in naravnih virov, kar je eden od naših ključnih ciljev,« je povedal župan Janez Magyar.

Kdaj rekonstrukcija ceste Lendava – Pince?

Trasa novega vodovoda Lendava–Pince poteka pod voznim pasom državne ceste Lendava–Pince, zato bo izvedba del usklajena z dinamiko del pri rekonstrukciji državne ceste.

M.Z.