Na podlagi vloženih amandmajev bodo obnovili le cesto Lendava – Pince

V času vlade Janeza Janše je za rekonstrukcijo državne ceste Lendava – Pince bila urejena projektna dokumentacija in izvedeni odkupi zemljišč ter zagotovljeno financiranje. Poleg tega je bila predvidena še obnova ceste Lendava – Petišovci, obnova treh mostovi v naselju Mostje in izgradnja krožišča v Genterovcih.

 

Prejšnji teden je državni zbor obravnaval vladni predlog proračuna za leto 2024, v katerem so bila zmanjšana sredstva za vzdrževanje državnih cest, kar bi pomenilo, da se rekonstrukcija izvede do leta 2028. Kljub temu, da je šestega junija letos že bil s strani Direkcije RS za infrastrukturo izdan sklep o začetku postopka javnega naročila in imenovana strokovna komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila, je vlada sedaj poskušala rekonstrukcijo zamakniti za kar šest let.

Rekonstrukcija ceste v dolžini 5.400m predvideva dograditev kolesarske poti po celotni trasi in pločnikov skozi naselja. Ocenjena vrednost projekta je dobrih sedem in pol milijona evrov z vključenim DDV. 

O odnosu pomurskih poslancev do državnih investicij v Pomurju smo že pisali.

Kateri pomurski poslanci so proti ureditvi prometne infrastrukture v Pomurju

Poslanec Slovenske demokratske stranke Janez Madžar je na seji državnega zbora v okviru obravnave proračuna za leto 2024 vložil amandma, da bi do rekonstrukcije ceste prišlo v letu 2024, saj je promet po tej cesti zaradi njene dotrajanosti nevaren in ogroža življenja vseh udeležencev v prometu. Predstavnik Ministrstva za infrastrukture ja na seji zagotovil, da bodo še v tem letu objavili javno naročilo za izvajalca del v tem projektu.

Na žalost so financiranje del na odsekih Lendava – Petišovci, Dolnji Lakoš – Hotiza, obnovo treh mostov v Mostju in financiranje izgradnje krožišča v Genterovcih koalicijski poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levica zavrnili.

M.Z.