Vlada starše in otroke zasebnih vrtcev postavlja v diskriminatoren položaj

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je ustanovilo delovno skupino, ki se ukvarja s spremembami zakona o vrtcih. Delovna skupina se je prvič sestala konec decembra 2023, njeni člani pa so predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin, predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije.

“Med številnimi vsebinskimi vprašanji, ki jih je potrebno obravnavati in predlagati nove zakonske rešitve, je tudi vprašanje preučitve ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, so pa upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega vključenega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 odstotka sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca,” so za N1 pojasnili na ministrstvu.

O financiranju zasebnih vrtcev govori 34. člen zakona o vrtcih, ki določa, da mora zasebni vrtec za pridobitev javnih sredstev izvajati najmanj poldnevni program, zagotoviti vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki izpolnjujejo izobrazbene pogoje, imeti vsak en oddelek otrok ter biti dostopen vsem otrokom pod enakimi pogoji. Določena je tudi metodologija za izračun, koliko denarja lahko prejme zasebni vrtec.

Na informacijo o možni ukinitvi financiranja zasebnih vrtcev se je odzvala Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih, ki jo je ustanovil in jo vodi Gregor Bezenšek. Iniciativi se ji je pridružilo okoli 500 staršev, ki so zgroženi. Delovna skupina naj bi načrtovala spremembo 34. člena, ki potencialno predvideva celo črtanje 34. člena zakona v celoti in s tem ukinitev sofinanciranja obiskovanja otrok v zasebnih vrtcih ter posledično ukinitev zasebnih vrtcev. Kot edina možnost sofinanciranja otrok v zasebnih vrtcih naj bi v prihodnje bila le podelitev koncesije zasebnemu vrtcu s strani občine.

Sprememba zakona bi v praksi pomenila zaprtje večine zasebnih vrtcev v Sloveniji, saj bi ti vrtci za večino staršev postali nedosegljivi, posledično pa bi zasebni vrtci postali vrtci za najbogatejšo elito. V normalnem demokratičnem svetu in tudi na po določilih Ustave RS imajo starši pravico, da sami izberejo vrtec, ki ga bo obiskoval njihov otrok, sprememba zakonodaje pa bi starše in otroke zasebnih vrtcev postavila v neenak oz. diskriminatoren položaj.

Za komentar smo zaprosili Mitjo Perša, sicer direktorja Miklavževega zavoda Murska Sobota, v okviru katerega deluje zasebni Vrtec Lavra. Perš nam je v telefonskem pogovoru dejal, da Vrtec Lavra ima koncesijo in da prvi korak spremembe zakonodaje na delovanje njihovega vrtca konkretno nima vpliva. Vrtec z občinami zelo dobro sodeluje, zato tudi v bodoče glede podelitve koncesije ne vidi težav. Trenutno dogajanje je locirano predvsem na Ljubljano, kjer delujejo številni mali vrtci brez koncesij, ki sicer veliko prispevajo k široki ponudbi na področju predšolske vzgoje. Skrbi pa ga trend, ki se pogosto preseli na področje celotne Slovenije. Nikakor si ne želi, da se financiranje vrtcev ureja v škodo otrok in staršev. Ker občine varčujejo na vseh področjih, lahko v prihodnje pride do ukinitve podaljšanj koncesij, kar bi povzročilo ukinitev možnosti izbire vrtca in povečevanja razkoraka med bogatimi in revnimi.

Namera aktualne vlade pod vodstvom Roberta Goloba marsikoga ne preseneča in je v skladu z nenehnimi uveljavljanjem regulativ povsem logična. Slovenija gre po hitri poti v sistem enoumja, čemur se je slovenski narod leta 1990 plebiscitarno odrekel.

M.Z.