Povišanje števila ministrstev prinaša finančne posledice ter neučinkovito in neoperativno vlado

Poslanska skupina SDS je danes na seji Državnega zbora RS v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije. Predlagajo, da se na posvetovalnem referendumu zastavi vprašanje:

Ali ste za to, da se poveča število ministrstev in da zato Državni zbor Republike Slovenije sprejme predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, EPA 37-IX?”

V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da predlagatelji Zakona o Vladi Republike Slovenije z dne 13. 5. 2022 predlagajo, da naj bi aktualno vlado sestavljalo 19 ministrstev, kar je tri ministrstva več kot doslej, in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Sedanja struktura vlade po mnenju predlagateljev zakona zaradi spremenjenih družbenih razmer in potreb gospodarstva, okolja, izobraževanja in drugih družbenih dejavnikov zahteva drugačno prilagoditev in odzivnost ministrstev kot državnih upravnih organov, ob tem pa ne pojasnijo, katere so te spremenjene družbene razmere.

Urška Klakočar Zupančič (foto: demokracija.si)

Veljavni zakon o vladi, ki ga je sprejela Vlada Janeza Janše, določa 14 ministrstev, ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, ter največ dva ministra brez resorja, ki pomagata predsedniku vlade pri usklajevanju dela in opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil. To sta bila doslej minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, ter minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo.

Predlagatelji zahteve kot neprimerno ocenjujejo ustanovitev ministrstva za solidarno prihodnost, saj so vse njegove pristojnosti že zajete v okviru resorja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in resorja ministrstva za zdravje. To izhaja tudi iz dosedanjih zakonov o Vladi RS, kjer ne zasledimo tovrstne izločitve. Prav tako je neprimerna sedanja umeščenost športa v resor ministrstva za gospodarstvo. Resorji ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo bodo zaradi obsega in pretirane raznolikosti nalog težko obvladljivi.

Iz nabora in pristojnosti ministrstev je več kot razvidno, da se število ministrstev in njihove opredelitve povečujejo le zaradi ozkih ali pomanjkljivih kompetenc predlaganih ministrov. Ministrska mesta so se torej razdelila še pred podpisom koalicijske pogodbe, v kateri je običajno jasno definirano število ministrstev in njihove pristojnosti.

Novoizvoljeni poslanci so začeli graditi hišo brez načrta, torej nova vlada vsebuje vse elemente črnogradnje.

M. Z.