Družabne, izobraževalne in kulturne aktivnosti v središču kraja

V okviru vzpostavljenega inovativnega projektnega partnerstva želi Občina Beltinci prenoviti oziroma nadgraditi obstoječo zgradbo v središču Beltincev, ki je do sedaj služila za namen delovanja Zaposlitveno-izobraževalnega centra (ZIC) ter vzpostaviti Medgeneracijski center Beltinci (MGC Beltinci).

S pridobljenim nadstropjem stavbe bodo pridobili dodatne namenske površine za nadaljnje razvijanje programov socialnega podjetništva in projektov nevladnih organizacij, namenjenih zagotavljanju zelenih delovnih mest za najranljivejše družbene skupine in spodbujanju ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki.

Uporabniki prostorov bodo tako pridobili nujno potrebne dodatne prostore za širitev svojih dejavnosti. Z namensko adaptacijo prostorov bodo obenem zagotovili dodatne prostore za družabni del MGC, kjer se bodo na dnevni ravni odvijale družabne, izobraževalne in kulturne aktivnosti, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju med starejšimi in mlajšimi generacijami, medsebojnemu prenosu znanj ter ohranjanju kulturne dediščine.

(foto: M.Z.)

“MGC Beltinci bo tako z inovativnim prepletanjem podjetniških in družabnih vsebin omogočal mreženje in izmenjavo znanj med mladimi in starejšimi generacijami, kakor tudi med različnimi posamezniki, organizacijami, društvi, (socialnimi) podjetniki in kmeti, ki si bodo skupaj delili prenovljene prostore,”  so sporočili iz Občinske uprave Občine Beltinci.

Celotna vrednost projekta znaša skupaj z DDV 423.517,43€, izvedba bo zaključena v tem letu. Del sredstev za izgradnjo so pridobili preko prijave na razpis pri LAS pri dobrih ljudeh. Upravičeni stroški z razpisa znašajo 241.692,00€, 80% tega zneska (193.353,60€) bo sofinanciranih. Sredstva v višini 230.163,83€ bodo zagotovili iz občinskega proračuna z namenom ureditve dela središča kraja. Tako bodo stari prostori, v katerih sta nekoč delovali tekstilna tovarna Beltinka in Kmetijska zadruga, v neposredni bližini Kulturnega doma Beltinci v celoti obnovljeni.

M.Z.