Na poziv je prispelo trinajst predlogov

Mestna občina Murska Sobota je v proračunu za leto 2023 pod postavko Participativni proračun zagotovila del finančnih sredstev, o porabi katerih so občani od 3. do 15. januarja 2023 neposredno odločali z glasovanjem na spletni strani oz. osebno na sedežu mestne uprave.

Ker je skupna vrednost predlogov presegala vrednost dodeljenih sredstev, bodo realizirani predlogi, ki so prejeli največ glasov in bodo uvrščeni v proračun Mestne občine Murska Sobota v letu 2023: Pod krošnjami v vrednosti 25.000€, Pokrito kegljišče na vrvici v vrednosti 24.631,80€, Posodobitev balinišča na ŠRC Bakovci v vrednosti 16.628,51€, Obnova gasilskega stolpa v Bakovcih v vrednosti 14.965,64€, Pasji park za male kužke v vrednosti 12.000€ in Nakup defibrilatorja v vrednosti 2.500€.

V financiranje iz občinskega proračuna so tako izpadli predlogi projektov Zunanje mize za namizni tenis, Veški muzej Veščica in Pomursko gledališče – analiza izvedljivosti.

Projekt Pod krošnjami, ki se bo izvajal na območju Osnovne Šole III Murska Sobota, obsega postavitev 15-tih elementov za sedenje in druženje. Le ti bodo oblikovani kot večji kamni, na katerih lahko otroci posedajo, se družijo, telovadijo, delajo domače naloge, se učijo… Ker se lokacija postavitve elementov za sedenje in druženje nahaja pod krošnjami obstoječih dreves, od koder imajo otroci lep pogled na avtobusno postajališče, bi s postavitvijo takega kotička omogočili vsem učencem tudi varno čakanje na šolski avtobus.

Postavitev in ureditev pokritega kegljišča na vrvici je namenjena vadbi in tekmovanjem na državni ravni za društvo upokojencev Krog – Satahovci in druge deležnike v Mestni občini Murska Sobota in okolici.

Posodobitev balinišča in nujnih sanitarij na ŠRC Bakovci, ki je obit z lesenimi elementi, je potrebna predvsem zaradi varnosti shranjevanja opreme in orodja namenjenega za osnovne dejavnosti. Pomembno je za rekreativno in predvsem tekmovalno dejavnost po pravilih BZS. Projekt zajema ureditev osnovnih bivalno-higienskih pogojev za udeležence (voda, WC, inštalacije), delno tudi parkirni prostor ter menjava vhodnih vrat na ŠRC. Prestavitev balinanja na vrvici postavitev klopi za gledalce in starejše obiskovalce. V sosednjem objektu “slačilnici” ureditev prostora in skladišča ter nova vrata pri vhodu na ŠRC in balinišče.

Obnova gasilskega stolpa v Bakovcih je zaradi zelo slabega stanja nujna.

Pasji park za male kužke v Mestnem parku v Murski Soboti ali pri Expanu zajema postavitev ograde za male kužke, kjer se bodo prosto gibali brez vrvice.

Nakup defibrilatorja za javno uporabo, ki bo lociran pri Gasilskem domu v Kupšincih.

M.Z.