Zavod zaradi slabega finančnega stanja dolga ni bil sposoben vrniti

Občinski svet Občine Beltinci bo na današnji seji med drugim obravnaval Program dela in finančni načrt za leto 2023 Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci ter prošnjo za odpis dolga zavoda do ustanoviteljice v višini 25.000€.

Zavod deluje v prostorih beltinskega gradu (foto: M.Z.)

V letih 2018 in 2019 je občina kot ustanoviteljica za namen sofinanciranja lastnih deležev pri izvajanju projektov zavodu nakazala znesek v višini 25.000€. Ta znesek zavod občini še vedno dolguje, saj ga zaradi slabega finančnega stanja v zadnjih treh letih ni bil zmožen vrniti.

“Glede na to, da so sredstva bila porabljena za nakup opreme, katere lastnik je ustanoviteljica Občina Beltinci, se poda predlog, da se zavodu teh 25.000€ odpiše,” so zapisali v obrazložitvi.

Odpis je glede na obrazložitev povsem logičen. Letni proračun v finančnem načrtu zavoda obsega slabih 220.000€ prihodkov, od katerih predvidena tržna dejavnost obsega okoli 40.000€. V preteklosti je bilo s strani občinskih svetnikov večkrat slišati nezadovoljstvo, da je vložek občine zaradi prenizkega tržnega deleža na strani prihodkov previsok.

Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Dejan Klemenčič, ki je vodenje zavoda prevzel po odstopu bivše direktorice Gabrijele Küzma, je za naš portal dejal, da “kultura tudi nekaj stane” in da se mu vložek za namen vzdrževanja kulturnega nivoja občinskih prireditev zdi povsem razumljiva stvar. Dejstvo pa je, da se je potrebno tudi pri vsem tem držati nekih vzdržnih finančnih okvirjev.

M.Z.