Občina Lendava je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje, ki je za projekt dozidave in rekonstrukcije Zdravstvenega doma Lendava odobrilo sofinanciranje v višini nekaj več kot 1,3 milijona evrov.

Zdravstveni dom Lendava za nemoteno funkcioniranje in opravljanje zdravstvene dejavnosti potrebuje dodatne prostore, nadstrešek za službena vozila, dodatna parkirišča in prostor za infektivne odpadke.

V okviru projekta je tako načrtovana gradnja dveh prizidkov, rekonstrukcija obstoječega dela zdravstvenega doma ter gradnja dveh nadstreškov, predvidena je tudi ureditev okolice s parkirišči, ureditev komunalnih vodov in prestavitev toplovoda.

Ocenjena vrednost celotne naložbe skupaj z opremo je nekaj več kot 4,2 milijona evrov, od tega sofinancerki delež države (Ministrstvo za zdravje RS) predstavlja nekaj več kot 30 odstotkov investicije, dobrih 25 odstotkov Zdravstvenega doma Lendava, razliko pa bo zagotovila Očina Lendava.

Zaključek investicije je predviden konec leta 2023, Občina pa je že objavila javno naročilo za izbor izvajalca.

M.Z.