Občina Ljutomer bo zaradi dobljene tožbe “bogatejša” za več kot 1 MIO EUR!

Foto: Občina Ljutomer

Občina Ljutomer je uspela v tožbi proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., ki občini ni nakazalo sredstev iz naslova postavke “omrežnina”, gospodinjstvom pa jih je zaračunalo. Odločitev sodišča je bila pričakovana, neupravičeno zadržanih sredstev pa se je nabralo za dobrih 1 MIO EUR.

Neupravičeno zadrževanih sredstev neplačane najemnine se je nabralo v višini cca. 1 MIO EUR

Odločitev sodišča je bila pričakovana, saj je sodišče le ugotovilo ali so bila sredstva za uporabo uporabljene infrastrukture s strani podjetja Prlekija d.o.o. zaračunana občanom, kar pomeni, da je bila infrastruktura v upravljan ju pri podjetju Prlekija d.o.o. Postavka “omrežnina” na položnicah občanov namreč predstavlja določeno vrednost, ki jo slednji plačujejo za najem infrastrukture (transportni in sekundarni vodi vodovoda ali kanalizacije…). Sodišče je javnemu podjetju Prlekija d.o.o. naložilo še plačilo sodnih stroškov, ne pa zamudnih obresti, ki jih je od podjetja želela dodatno izterjati občina.

Spomnimo, da je bila pet letna pogodba med občino in javnim podjetjem sklenjena že v letu 2010, prekinjena ne z ene ali druge strani pa ni bila nikoli. Infrastrukturo, ki je v lastništvu občine in je dana v upravljanje javnemu podjetju, pa se je uporabljala naprej in za slednjo je podjetje občanom še naprej zaračunavalo t.i. “omrežnino” (najem infrastrukture). Sredstva, ki jih je javno podjetje iz naslova zaračunane omrežnine gospodinjstvom (najema infrastrukture) zbralo, bi moralo podjetje nakazati na račun občine. Ker je ta sredstva podjetje zadržalo, občina meni, da ji je bila storjena velika škoda, saj zadržanih sredstev ni mogla namensko vlagati v investicijska vzdrževanja in investicije. Občina zato razmišlja o sprožitvi ustreznih postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe, saj je nesprejemljivo, da bi stroške izpada, ki je nastal kot posledica nezakonitih ravnanj posameznikov, sedaj nosili občani.

Občina razmišlja o sprožitvi ustreznih postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe

Ali se bo županja Olga Karba odločila za sprožitev postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe, bomo še poročali. Ker je županja tudi pravnica, je bolj verjetno, da ne, saj se tudi tu precej “nakazuje” končni sodni epilog. Dejstvo pa je, da se je s tem vsaj malo razpletel spor, ki je rasel med Svetom ustanoviteljic JPP d.o.o. v sistemu C in Občino Ljutomer.

Uredništvo