Občina Murska Sobota med neuspešnimi pri črpanju EU sredstev!

Vir:siol.net

Črpanje EU sredstev je eden izmed kazalnikov, ki razkrivajo uspešnost delovanja občin. Še posebej, ker se s pomočjo le teh občino hitreje “popelje” do postavljenih razvojnih ciljev. Pred dnevi je ministrstvo za finance postreglo s podatki, ki razkrivajo, kako uspešne so bile slovenske občine. Občina Murska Sobota je v letih 2015, 2016 in 2017 počrpala le 79 EUR/prebivalca, kar pa jo je uvrstilo med manj uspešne.

  V letih 2015, 2016 in 2017 počrpanih le 79 EUR/prebivalca!

Vodenje Občine Murska Sobota je konec leta 2014 prevzel dr. Aleksander Jevšek in proračun do danes obremenil z mnogimi novimi zaposlitvami. Kljub temu se ekipa pri črpanju EU sredstev ni izkazala, saj je uspela “počrpati” le 79 EUR/prebivalca oz. v treh letih le 1.494 MIO EUR. O uspehu črpanja EU sredstev vseh slovenskih občin poroča spletni portal siol.net v grafu “Skupna EU-sredstva (na prebivalca), ki so jih med letoma 2015 in 2017 načrpale občine. Med mestnimi občinami se je recimo najbolj izkazala Občina Kranj, ki je počrpala kar 474 EUR/prebivalca, sledita ji Občina Nova Gorica s 429,7 EUR/prebivalca ter Občina Ljubljana s 213,7 EUR/prebivalca.
Seveda pa moramo biti pri analiziranju črpanja EU sredstev pazljivi, saj se lahko pri določenih občinah v podatku znajdejo sredstva, ki so jih določeni občini pripisali, ker je bila pri določenem projektu nosilka investicije. To se je recimo zgodilo pri Občini Grad (Pomurski vodovod sistema B, ki jo je uvrstil med znmagovalke črpanja med vsemi občinami. Tiudi pri Občini Ljutomer je bilo podobno (Pomurski vodfovod sistema A).

Med črpana EU sredstva spadajo:

  • EU-sredstva, prejeta prek državnega proračuna,
  • sredstva, prejeta neposredno iz strukturnih skladov EU, in
  • sredstva, prejeta od drugih evropskih institucij.

Uredništvo