Občina Rogašovci v javno razpravo o proračunu za leto 2018!

Vir: www.obcina-rogasovci.si

Proračun občine Rogašovci je na voljo za javno razpravo. Župan občine Edvard Mihalič ga namreč vse do 22.12.2017 daje na vpogled delovnim telesom občine ter zainteresirani javnosti. Po tem roku župan pričakuje pripombe v 10 -dneh in sicer v pisni obliki ter v skladu s pravili o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

Proračunski prihodki za leto 2018 2.89 MIO EUR za vodovod sistem B dodatnih 7,8 MIO EUR!

Občina bo v proračun iz naslova transferja države dobila cca. 7,8 MIO EUR sredstev za nadgradnjo vodovoda sistem B, projekt pa naj bi bil končan v letu 2020. Ta investicija bi sicer morala steči že v lanskem letu. Sicer pa bi v letu 2018 krajani občine Rogašovci pridobili hodnik za pešce (pločnik) ob regionalni cesti Cankova-Kuzma in sicer skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci. Ta pridobitev bi občino stala cca. 359.000 EUR. Skupaj s to investicijo bi se uredila še avtobusna postajališča ter cestna razsvetljava. Občina bi 136.000 EUR zagotovila iz sredstev, ki ji pripadajo v skladu s 21. členom Zakona o financiranju občin (za investicije), preostala potrebna sredstva pa bi pridobila s pomočjo zadolževanja (za leto 2018 se občina lahko zadolži do višine 50.525 EUR.

Skoraj 76.000 EUR za širitev lekarniške dejavnosti in referenčne ambulante!

Ker je v zdravstveni postaji Rogašovci spet zaživela lekarniška dejavnost, so postali sedanji prostori premajhni. Tako bo občina v letu 2018 pristopila k razširitvi prostorov na vshodni strani sedanje zdravstvene postaje.

Sicer pa občina že uveljavljeno nadaljuje s sofinanciranjem projektov ohranjanja in spodbujanja razvoja malih kmetij in podeželja (predvideno 40.000 EUR), malega gospodarstva (20.000 EUR) ter izgradnje malih čistilnih naprav, kjer ni možen priklop na obstoječo kanalizacijo (15.000 EUR). Gasilski zvezi Rogašovci bo v letu 2018 namenjeno 80.522 EUR, za delovanje športa (sredstva za dejavnost, investicije in investicijska vzdrževanja) pa 49.000 EUR. Občina bo nadaljevala še s sofinanciranjem izgradnje župnišča Župnije Sveti Jurij, pristopiti pa namerava tudi k nakupu 300 m2 prireditvenega šotora v vrednosti 19.000 EUR.

Uredništvo