Občine do bistveno več denarja in koliko bo “iztržilo Pomurje”

Pomurske občine že v letu 2020 skupno bogatejše za slabih 4 MIO EUR

Vlada RS je izpolnila obljubo in zavezo iz koalicijske pogodbe in občinam že za leto 2020 namesto 589,11 evra na prebivalca dodelila 623,96 evra.

Omenjeni znesek bo veljal za celotno leto, kar pomeni, da bodo občine za prve štiri mesece dobile poračunan znesek. Pomurske občine bodo skupno pridobile slabih 4 MIO EUR več.

Višje povprečnine bodo posameznim občinam zagotavljale višje prihodke in s tem zagotavljanje upravljanja kvalitetnejših zakonskih obveznosti. Več bo sredstev za popravilo cest, gradnjo vrtcev, šol ter za druge investicije, kar pomurskim občinam skupaj prinese za slabih 4 MIO EUR več sredstev.

Spomnimo, da je isti predlog na podlagi pobude stranke SDS že bil obravnavan pod prejšnjo vlado Marjana Šarca, pa se ga ni želelo potrditi.

Predsednik Vlade RS v izjavi poslancem glede dviga povprečnin

“Z nim dvigujemo tudi povprečnine za občine, ki so roko na srce v času epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo, veliko stvari, ki so omogočile, da je življenje kolikor toliko potekalo normalno, v okviru vseh teh omejitev je rezultat dobrega dela lokalne samouprave oziroma pravilnih odločitev na občinskem nivoju. In se županom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v razmerah s kakršnimi se prej še nikoli niso soočali, še enkrat iskreno zahvaljujem. Ta sredstva, ki jih bodo dobili s pomočjo višjih povprečnin, niso sredstva za odpravo posledic “korone” , to so sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno življenje, dočim – bomo skušali v nadaljevanju vse stroške, ki so občinam nastali zaradi spopada z epidemijo, v okviru danih realnih možnostih seveda, nasloviti posebej”, tako predsednik Vlade RS glede povprečnin občinam.

Uredništvo