Novi ukrepi, novi davki 

Vlada namerava povečati delež energije, ki jo pridobimo iz obnovljivih virov. Prednost bo imela predvsem sončna energija, hitreje naj bi bilo možno postaviti tudi vetrnice. Slovenija pri pridobivanju energije iz obnovljivih virov ni najbolj uspešna, saj ciljev o povečanju deleža obnovljivih virov energije ne dosegamo. nismo dosegli.

Na mininistrtstvu za infrastrukturo so pripravili pet ukrepov, s katerimi nameravajo pospešiti predvsem gradnjo sončnih elektrarn in vetrnic. Strokovnjaki se sprašujejo, zakaj so izpustili hidroelektrarne in jedrske elektrarne.

Z ukrepi nameravajo pospešiti izkoriščanje obnovljivih virov, doseči hitrejše umeščanje naprav OVE v prostor in poenostaviti postopke umeščanja v prostor za sončne elektrarne in vetrnice.

Minister je Kumer je na tiskovni konferenci izpostavil več možnih lokacij za namestitev večjih sončnih elektrarn. Med njimi so protihrupne ograje ob avtocestah, površina in brežine umetnih jezer ob zaprtih rudnikih, zaprta odlagališča odpadkov in druga degradirana območja. Pospešiti želijo tudi postavitev sončnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih, na primer na poljih med enimi in drugimi posevki ali pa na pašnikih, kjer se živina nato pase v njihovi senci.

Na zemljevidu je označenih 58 točk, kjer je možna takojšnja priključitev večje sončne elektrarne (nad 10 MW) na omrežje. Skupaj bi na teh lokacijah lahko pridobili 1030 MW moči.

Danes je vlada v javno obravnavo dala nov zakon o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, s katerim želijo nasloviti prihajajoče nove tehnologije, kot so vodik, sintetični metan, utekočinjeni naftni plin in elektriko. Z zakonom bi poiskali finančne vire, s katerimi bi nato ob cestah postavili ustrezno infrastrukturo, predvsem polnilnice za zgoraj omenjena goriva.

Vlada predvideva uvedbo dodatnega prispevka, ki naj bi ga od leta 2024 plačevali imetniki vseh vozil ob vsakokratni registraciji vozila. Odvisen bo od prostornine motorja, teže in drugih dejavnikov, plačevali ga bodo tudi lastniki električnih vozil.

M.Z.