S sredstvi  se bo sofinanciralo ukrepe za razvoj gospodarstva

Občina Črenšovci je objavila več razpisov z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini. Lokalne podjetnike bodo podprli pri začetnih investicijah in investicijah v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanju izobraževanja in usposabljanja, spodbujanju malega gospodarstva k pridobivanju nepovratnih sredstev, spodbujanju udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pri trženju in jih podprli z dotacijami pri odpiranju novih delovnih mest in realizaciji samozaposlitve.

Skupni znesek razpisanih sredstev je 20.000€, višina zagotovljenih sredstev za posamezni ukrep pa se spreminja glede na število oddanih vlog. Na razpise se lahko prijavijo podjetja, ki niso iz sektorja ribištva in akvakulture in ne izvajajo primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

(foto: M.Z.)

“Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju občine Črenšovci ali prosilci, ki nimajo sedeža na območju občine Črenšovci, imajo pa poslovno enoto v občini Črenšovci, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Črenšovci (stalno bivališče) oziroma nameravajo zaprošena sredstva vložiti v investicije na območju Občine Črenšovci. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Črenšovci lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Črenšovci.,” je za naš portal dejala županja Vera Markoja.

Rok za oddajo vloge na predpisanih obrazcih s potrebnimi prilogami je 7. 11. 2023, podrobne informacije pa zainteresirani lahko pridobijo TUKAJ.

C.U.