Od danes naprej začasna prepoved gibanja izven svoje občine

Maske

Vlada je včeraj sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin. Slednji ukrep bo veljal do preklica.

Kaj je po novem dovoljeno in kaj ne?

Z včerajšnjim sprejetjem odloka se tako začasno prepoveduje:

 • gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
 • dostop na javna mesta in površine iz drugih občin ter
 • gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Odlok pa do nadaljnjega ne velja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Tako bo še vedno možen:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • možno opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • možno odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • možno varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • možen dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • možen dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere in dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov in
 • možen dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Nadalje pa ostaja dovoljeno gibanje, zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike za:

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk, bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki ter
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Pri tem je včeraj minister Hojs razložil, da je v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Prav tako pa je dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin DOVOLJEN le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Pooblastila za kontrolo nad sprejetim odlokom bodo imeli zdravstveni inšpektorji, policija in na podlagi sklepa župana (če se bo tako odločil) tudi vpoklicani pripadniki Civilne zaščite.

Uredništvo